Sách mới số 08/2015tải về 331.93 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích331.93 Kb.
1   2   3   4

Xây dựng nông thôn mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Văn Phúc ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 478 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2149/ TTPHUNU / Mfn: 9839

Từ khoá : Nông thôn; Xã hội học nông thôn;

Xây dựng nông thôn mới; Việt Nam


Xuất khẩu lao động Việt Nam thời đổi mới và hội nhập: Sách chuyên khảo / Lưu Văn Hưng . - H. : Từ điển Bách khoa, 2011 . - 326 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2113/ TTPHUNU / Mfn: 9788

Từ khoá : Lao động; Thị trường lao động;

Xuất khẩu lao động; Việt NamLịch sử
Hai Phong origines, conditions et modalites du developpement jusqu'au debut des annees 1920/ Gilles Raffi . - [s.l.]: Universite de Provence, [?]. - 415 p.

Ký hiệu kho : Pv 1301/ VSUHOC / Mfn: 9762

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống xã hội;

Thành phố Hải Phòng; Việt Nam


Bách khoa thư lịch sử thế giới/ Trần Giang Sơn . - H. : Thời đại, 2013 . - 539 tr.

Ký hiệu kho : VL 1045/ VTAMLY / Mfn: 9715

Từ khoá : Sự kiện lịch sử; Bách khoa thư; Thế giới
Biên niên sử thế giới từ tiền sử đến hiện đại/ Nguyễn Văn Dân b.s. . - H. : Tri thức, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiệu kho : VL 1056/ VTAMLY / Mfn: 9720

Từ khoá : Biên niên sử; Tiền sử; Cổ đại;

Trung đại; Hiện đại; Thế giới


Cải cách Hồ Quý Ly/ Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 258 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7653/ VSUHOC / Mfn: 9770

Từ khoá : Cải cách; Thể chế chính trị; Hành chính;

Pháp quy; Nhân vật lịch sử; Hồ Quý Ly;

Việt Nam
Căn cứ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cực Nam Trung bộ (1945 - 1975): Luận án tiến sĩ lịch sử / Chu Đình Lộc . - H. : Viện Lịch sử Quân sự, 2011 . - 187 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2464/ VSUHOC / Mfn: 9760

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Căn cứ cách mạng;

Kháng chiến chống Mỹ; 1945-1975;

Nam Trung bộ; Việt Nam

Di tích lịch sử - văn hoá thương cảng Vân Đồn/ Ban Quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh . - H. : KHXH, 2010 . - 436 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5135/ VSUHOC / Mfn: 9775

Từ khoá : Di tích lịch sử; Di tích văn hóa;

Thương cảng Vân Đồn; Huyện Vân Đồn;

Tỉnh Quảng Ninh; Việt Nam
Đại Nam thực lục chính biên: Đệ lục kỷ phụ biên / Quốc sử quán triều Nguyễn; Cao Tự Thanh d., gi.th. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2011 . - 782 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2446, Vv 1739/ VSUHOC / Mfn: 9748

Từ khoá : Sự kiện lịch sử; Tư liệu lịch sử;

Nhà Nguyễn; Nhân vật lịch sử; Việt Nam


Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1997 đến năm 2006: Luận án tiến sĩ lịch sử / Đào Thị Bích Hồng . - H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2011 . - 215 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2462/ VSUHOC / Mfn: 9759

Từ khoá : Lịch sử địa phương; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

Lịch sử Đảng bộ; 1997 - 2006; Luận án;

Tỉnh Bạc Liêu; Việt Nam
Góp phần nghiên cứu lịch sử triều Mạc ở Việt Nam/ Đinh Khắc Thuân .- H. : KHXH, 2012 . - 466 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3773/ VTONGIAO / Mfn: 9856

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Chế độ chính trị;

Bộ máy chính quyền; Bộ máy phong kiến;

Tín ngưỡng; Đời sống văn hóa; Đời sống tôn giáo;

Nhà Mạc; Trung đại; Việt Nam


Hoạt động tài chính ở Liên khu Việt Bắc trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954): Luận án tiến sĩ lịch sử / Phan Thị Thoa . - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2457/ VSUHOC / Mfn: 9754

Từ khoá : Kháng chiến chống Pháp; Tài chính;

Hoạt động tài chính; Liên khu Việt Bắc;

Luận án; Việt Nam

Huyền thoại về người phụ nữ Việt Nam/ Hạnh Nguyên . - H. : Lao động, 2011 . - 463 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1747/ VSUHOC / Mfn: 9746

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Phụ nữ; Cuộc đời;

Sự nghiệp; Bài viết; Việt Nam


Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ kháng chiến: 1945 - 1975 / Hồ Sơn Đài ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 912 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2448/ VSUHOC / Mfn: 9749

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Nghệ thuật quân sự;

Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ;

1945-1975; Việt Nam
Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007: Tài liệu tuyên truyền / Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Tuyên giáo TW Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 190 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7665, ĐVb 5145/ VSUHOC / Mfn: 9776

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Lịch sử ngoại giao;

Hợp tác quốc tế; 1930-2007; Việt Nam; Lào


Lịch sử và văn hoá Việt nam: Tiếp cận bộ phận/ Phan Huy Lê . - In lần 2- H. : Thế giới, 2012 . - 1018 tr.

Ký hiệu kho : VL 1023, 1024/ VTAMLY / Mfn: 9676

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Địa danh lịch sử;

Sự kiện lịch sử; Lịch sử văn hóa; Việt Nam


Lịch sử Văn hoá Việt Nam/ Huỳnh Công Bá . - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2012 . - 1158 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3768/ VTONGIAO / Mfn: 9850

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Lịch sử văn hóa;

Đời sống văn hóa; Cổ đại; Trung đại;

Hiện đại; Việt Nam
Lịch sử văn hoá Đông Nam á/ Phạm Đức Dương . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 1538 tr.

Ký hiệu kho : VL 617/ VTONGIAO / Mfn: 9844

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Lịch sử văn hóa;

Văn hóa truyền thống; Đời sống văn hóa;

Đông Nam á
Lịch sử Việt Nam. T. 1 : Từ khởi thủy đến thế kỷ X / Vũ Duy Mền ch.b.; Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Đức Nhuệ, Trương Thị Yến b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 666 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3809/ VTONGIAO / Mfn: 9882

Từ khoá : Nhà nước phong kiến; Chế độ chính trị;

Chế độ xã hội; Thế kỉ 1-10; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 2 : Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV / Trần Thị Vinh ch.b.; Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Thị Phương Chi, Đỗ Đức Hùng b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 699 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3810/ VTONGIAO / Mfn: 9883

Từ khoá : Nhà nước phong kiến; Chế độ chính trị;

Chế độ xã hội; Thế kỉ 10-14; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 3 : Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI / Tạ Ngọc Liễn ch.b.; Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Đức Nhuệ, Nguyễn Minh Tường b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 654 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3811/ VTONGIAO / Mfn: 9884

Từ khoá : Chế độ chính trị; Chế độ xã hội;

Thế kỉ 15; Thế kỉ 16; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 4 : Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII / Trần Thị Vinh ch.b.; Đỗ Đức Hùng, Trương Thị Yến, Nguyễn Thị Phương Chi b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 647 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3812/ VTONGIAO / Mfn: 9885

Từ khoá : Chế độ chính trị; Chế độ xã hội;

Thế kỉ 17; Thế kỉ 18; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 5 : Từ năm 1802 đến năm 1858 / Trương Thị Yến ch.b.; Vũ Duy Mềm, Nguyễn Đức Nhuệ, Nguyễn Hữu Tâm b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 718 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3813/ VTONGIAO / Mfn: 9886

Từ khoá : Đời sống xã hội; Đời sống kinh tế;

Đời sống văn hóa; Phong trào cách mạng;

Chế độ chính trị; 1802-1858; Việt Nam

Lịch sử Việt Nam. T. 6 : Từ năm 1858 đến năm 1896 / Võ Kim Cương ch.b.; Hà Mạnh Khoa, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Thị Thu Hằng b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 466 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3814/ VTONGIAO / Mfn: 9887

Từ khoá : Chế độ xã hội; Chế độ chính trị;

Phong trào cách mạng; Kháng chiến chống Pháp;

1858-1896; Việt Nam
Lịch sử Việt Nam. T. 7 : Từ năm 1897 đến năm 1918 / Tạ Thị Thúy ch.b.; Phạm Như Thơm, Nguyễn Lan Dung, Đỗ Xuân Trường b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 659 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3815/ VTONGIAO / Mfn: 9888

Từ khoá : Đời sống văn hóa; Đời sống xã hội;

Đời sống chính trị; Phong trào cách mạng;

1897-1918; Việt Nam
Lịch sử Việt Nam. T. 8 : Từ năm 1919 đến năm 1930 / Tạ Thị Thúy ch.b.; Ngô Văn Hòa, Vũ Huy Phúc b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 606 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3816/ VTONGIAO / Mfn: 9889

Từ khoá : Chính sách thuộc địa; Đời sống kinh tế;

Đời sống văn hóa; Phong trào yêu nước;

Tổ chức cách mạng; 1919-1930; Việt Nam
Lịch sử Việt Nam. T. 10 : Từ năm 1945 đến năm 1950 / Đinh Thị Thu Cúc ch.b.; Đỗ Thị Nguyệt Quang; Đinh Quang Hải b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 623 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3817/ VTONGIAO / Mfn: 9890

Từ khoá : Kháng chiến chống Pháp; Chính quyền cách mạng;

Xây dựng lực lượng vũ trang; 1945-1950; Việt Nam


Nam Bộ nhìn từ văn hoá, văn học và ngôn ngữ/ Vũ Văn Ngọc ch.b. . - H.: KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5136/ VSUHOC / Mfn: 9774

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn học dân gian;

Ngôn ngữ; Miền Nam; Việt Nam


Nền văn minh Việt cổ/ Hoàng Tuấn . - H. : Văn học, 2013 . - 295 tr.

Ký hiệu kho : VL 618/ VTONGIAO / Mfn: 9845

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Lịch sử văn minh; Đời sống xã hội;

Lịch pháp; Cổ đại; Việt NamNgười Việt với biển/ Nguyễn Văn Kim ch.b. . - H. : Thế giới, 2011 . - 606 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2136/ TTPHUNU / Mfn: 9826

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Quan hệ thương mại quốc tế;

Kinh tế biển; Chủ quyền biển; An ninh biển;

Chiến lược biển; Việt Nam
Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 1847 - 1885/ Yoshiharu Tsuboi; Nguyễn Đình Đầu d. . - H. : Tri thức; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2011 . - 417 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5141/ VSUHOC / Mfn: 9772

Từ khoá : Lịch sử dân tộc; Chế độ chính trị;

Đời sống xã hội; Cận đại; 1847-1885; Việt Nam


Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308) con người và sự nghiệp/ Thích Thanh Quyết, Nguyễn Quốc Tuấn . - H. : KHXH, 2013 . - 910 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3819, Vv 3836/ VTONGIAO / Mfn: 9891

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Vua; Phật hoàng; Cuộc đời;

Sự nghiệp; 1258-1308; Trần Nhân Tông; Việt Nam


Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hoá (1945 - 1957): Luận án tiến sĩ lịch sử / Lê Thị Quỳnh Nga . - H.: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2010 . - 200 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2459/ VSUHOC / Mfn: 9758

Từ khoá : Cách mạng ruộng đất; Lịch sử địa phương;

Luận án; 1945 - 1957; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911 - 2011): Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/62011)/ Hà Minh Hồng, Lê Hữu Phước ch.b. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011 . - 415 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5138/ VSUHOC / Mfn: 9773

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Hành trình cách mạng;

Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; Sài Gòn;

Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam
Thành hoàng làng Lý Phục Man ở Hà Nội/ Nguyễn Bá Hân, Trương Sĩ Hùng . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hóa, 2012 . - 315 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7652/ VSUHOC / Mfn: 9771

Từ khoá : Di tích lịch sử; Thành hoàng làng; Nhân vật lịch sử;

Tướng quân; Lý Phục Man; Xã Yên Sở;

Huyện Hoài Đức; Hà Nội; Việt Nam
Thi cử, học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam/ Đinh Văn Niêm . - H. : Lao động; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2011. - 502 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5126/ VSUHOC / Mfn: 9744

Từ khoá : Giáo dục; Khoa cử; Chế độ phong kiến;

Trung đại; Việt Nam


Tìm về cội nguồn/ Phan Huy Lê . - H. : Thế giới, 2011 . - 1430 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2453/ VSUHOC / Mfn: 9753

Vv 2138/ TTPHUNU / Mfn: 9828Từ khoá : Lịch sử phát triển; Nghiên cứu lịch sử;

Đời sống xã hội; Chế độ chính trị; Nhân vật lịch sử;

Văn hóa truyền thống; Việt Nam
Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX/ Doãn Chính ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 520 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5130/ VSUHOC / Mfn: 9741

Từ khoá : Lịch sử tư tưởng; Tư tưởng triết học;

Tư tưởng xã hội; Tư tưởng chính trị;

Thế kỉ 15-19; Việt Nam
Văn bia thời Lý/ Nguyễn Văn Thịnh, Hoàng Văn Lâu, Phạm Văn ánh d., gi.th. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 350 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2447, Vv 1740/ VSUHOC / Mfn: 9750

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Di tích lịch sử;

Nghiên cứu văn hóa; Nhà Lý; Văn bia; Việt Nam


Vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam: Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 446 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1746/ VSUHOC / Mfn: 9745

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Tư liệu lịch sử;

Kỉ yếu hội thảo; Nhà Mạc; Trung đại; Việt Nam


Xứ Đàng Trong: Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 - 18 / Li Tana; Nguyễn Nghị d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 284 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3770/ VTONGIAO / Mfn: 9852

Từ khoá : Chế độ kinh tế; Chế độ xã hội; Thế kỉ 17;

Thế kỉ 18; Miền Nam; Việt Nam


Nghệ thuật

Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt/ Trần Lâm Biền ch.b. . - H. : Lao động, 2013 . - 311 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3823/ VTONGIAO / Mfn: 9895

Từ khoá : Mĩ thuật; Nghệ thuật trang trí;

Mĩ thuật truyền thống; Hoa văn trang trí;

Người Việt; Việt Nam
Ngôn ngữ học

Thuật ngữ an sinh xã hội Việt Nam = Vietnam social protection glossary/ Viện Khoa học lao động và xã hội . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 82 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 235/ TTPHUNU / Mfn: 9804

Từ khoá : An sinh xã hội; Chính sách an sinh xã hội;

Xóa đói giảm nghèo; Thuật ngữ;

Thuật ngữ an sinh xã hội; Việt Nam
Nhà nước và pháp luật

ảnh hưởng xã hội của thực hiện luật Đất đai 2003 đối với hộ gia đình nông thôn: Sách chuyên khảo = Social Impacts of Implementing the Land Law 2003 on Rural Household / Lưu Đức Khải . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 372 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2117/ TTPHUNU / Mfn: 9792

Từ khoá : Luật đất đai; Nông thôn; Xã hội học nông thông;

Hộ gia đình nông thôn; ảnh hưởng xã hội; 2003;

Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu chính sách, pháp luật lao động và các chương trình mục tiêu quốc gia nhìn dưới góc độ bình đẳng giới/ MDG Achievement Fund . - H. : Lao động Xã hội, 2011 . - 143 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2126/ TTPHUNU / Mfn: 9798

Từ khoá : Pháp luật; Luật lao động; Chính sách pháp luật;

Giới; Bình đẳng giới; Việt Nam


Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự: Sách chuyên khảo / NguyễnĐăng Dung, Phạm Hồng Thái, Lê Văn Cảm ch.b. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 945 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2118/ TTPHUNU / Mfn: 9793

Từ khoá : Luật tố tụng hình sự; Hỗ trợ pháp lí;

Nhóm dễ bị tổn thương; Luật quốc tế;

Văn bản pháp luật; Việt Nam; Thế giới
Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác/ Đặng Đình Quý ch.b. . - H. : Học viện Ngoại giao; Thế giới, 2011 . - 509 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2445/ VSUHOC / Mfn: 9747

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác khu vực; An ninh khu vực;

Tranh chấp lãnh thổ; Luật quốc tế; Biển Đông;

Thái Bình Dương
Bộ luật lao động: Đã được sửa đổi / Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam . - H. : Lao động, 2012 . - 180 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1557/ TTPHUNU / Mfn: 9821

Từ khoá : Luật lao động; Văn bản pháp luật; Bảo hộ lao động;

Tiền lương; Việc làm; 2012; Việt Nam


Cẩm nang pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam/ Nguyễn Minh Hằng . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2146/ TTPHUNU / Mfn: 9836

Từ khoá : Luật hôn nhân gia đình; Văn bản pháp luật;

Quy định pháp luật; Việt Nam


Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sách tham khảo / Monique Chemillier Gendreau; Nguyễn Hồng Thao d.; Lưu Văn Lợi, Lê Minh Nghĩa h.đ. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 338 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2450/ VSUHOC / Mfn: 9735

Từ khoá : Luật biển; Luật quốc tế; Chủ quyền lãnh thổ;

Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Việt Nam


Điển chế và pháp luật Việt Nam thời trung đại. T. 1 / Nguyễn Ngọc Nhuận ch.b.; Lê Tuấn Anh, Trần Thị Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 774 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 236/ TTPHUNU / Mfn: 9807

Từ khoá : Pháp luật; Lịch sử pháp luật; Điển chế;

Văn bản pháp luật; Thế kỉ 15-18; Trung đại;

Việt Nam

Điển chế và pháp luật Việt Nam thời trung đại. T. 2 / Nguyễn Ngọc Nhuận ch.b.; Lê Tuấn Anh, Trần Thị Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 482 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 237/ TTPHUNU / Mfn: 9808

Từ khoá : Pháp luật; Lịch sử pháp luật; Điển chế;

Văn bản pháp luật; Nhà Lê; Thế kỉ 15-18;

Trung đại; Việt Nam
Luật Công đoàn: Đã được sửa đổi năm 2012 / Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam . - H. : Lao động, 2012 . - 30 tr.

Ký hiệu kho : Vb 1556/ TTPHUNU / Mfn: 9820

Từ khoá : Luật công đoàn; Văn bản pháp luật;

Quy định pháp luật; 2012; Việt Nam


Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bà mẹ, trẻ em: Hỏi đáp phòng chống bạo hành gia đình, ngược đãi trẻ em / Phạm Hùng . - H. : Lao động, 2011 . - 495 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2134/ TTPHUNU / Mfn: 9824

Từ khoá : Bạo lực gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Bảo vệ bà mẹ; Bảo vệ trẻ em; Quy định pháp luật;

Việt Nam
Dân sốMức sinh và mức chết ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 / Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2011 . - x, 265 tr.

Ký hiệu kho : TLv 1366/ TTPHUNU / Mfn: 9815

Từ khoá : Dân số; Biến đổi dân số; Tỉ lệ sinh;

Tỉ lệ chết; Kết quả điều tra; Việt Nam


Quân sự

Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ kháng chiến: 1945 - 1975 / Hồ Sơn Đài ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 912 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2448/ VSUHOC / Mfn: 9749

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Nghệ thuật quân sự;

Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ;

1945-1975; Việt Nam

Tài liệu có nội dung tổng hợp
Niên giám thống kê 2010 = Statistical Yearbook of Vietnam / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2011 . - 879 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2119/ TTPHUNU / Mfn: 9794

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2010; Việt Nam


Niên giám thống kê 2012 = Statistical yearbook of Vietnam 2012 / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2013 . - 379 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3778/ VTONGIAO / Mfn: 9859

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê;

Thống kê kinh tế; Thống kê xã hội;

Số liệu thống kê; 2012; Việt Nam
Niên giám thống kê 2013/ Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2014 . - 935 tr.

Ký hiệu kho : VL 1064/ VTAMLY / Mfn: 9722

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê;

Thống kê kinh tế; Thống kê xã hội;

Số liệu thống kê; 2013; Việt Nam
Từ điển Kinh thánh Anh - Việt: Minh họa và sách dẫn / Geoffrey Wigoder . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 1137 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 232/ VTONGIAO / Mfn: 9847

Từ khoá : Từ điển; Kinh thánh; Tiếng Anh; Tiếng Việt
Từ điển xã hội học Oxford = Oxford Dictionary of Sociology / Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 662 tr.

Ký hiệu kho : Tđ 233/ VTONGIAO / Mfn: 9846

Từ khoá : Từ điển; Từ điển thuật ngữ; Thuật ngữ xã hội học

Thống kê học
Hôn nhân và nếp sống đạo trong gia đình người Việt công giáo: Tiếp cận nhân học qua nghiên cứu giáo họ Nỗ Lực, tỉnh Phú Thọ / Lê Đức Hạnh- H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2012 . - 303 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2145/ TTPHUNU / Mfn: 9835

Từ khoá : Đời sống tôn giáo; Văn hóa; Hôn nhân;

Nếp sống đạo; Giáo họ Nỗ Lực; Tỉnh Phú Thọ;

Việt Nam
Mức sống dân cư năm 2010: Kết quả khảo sát / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2011 . - 711 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2143/ TTPHUNU / Mfn: 9833

Từ khoá : Gia đình; Đời sống gia đình; Mức sống hộ gia đình;

Kết quả khảo sát; Số liệu thống kê; 2012; Việt Nam


Niên giám thống kê 2010 = Statistical Yearbook of Vietnam / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2011 . - 879 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2119/ TTPHUNU / Mfn: 9794

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2010; Việt Nam


Niên giám thống kê 2012 = Statistical yearbook of Vietnam 2012 / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2013 . - 379 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3778/ VTONGIAO / Mfn: 9859

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2012; Việt Nam


Niên giám thống kê 2013/ Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2014 . - 935 tr.

Ký hiệu kho : VL 1064/ VTAMLY / Mfn: 9722

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2013; Việt Nam
Số liệu thống kê giới ở Việt Nam/ Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 831 tr.

Ký hiệu kho : TLv 1368/ TTPHUNU / Mfn: 9816

Từ khoá : Giới; Thống kê giới; Số liệu thống kê;

Phân tích số liệu; 2000-2010; Việt Nam


Tôn giáo

Âm dương cuộc sống đời thường/ Nguyễn Tiến Đích . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011 . - 259 tr.

Ký hiệu kho : CĐ 155/ TTPHUNU / Mfn: 9801

Từ khoá : Con người; Triết học con người; Vũ trụ;

Âm dương ngũ hành; Đời sống tâm linh


Chơn lý Luật nghi Khất sĩ (Riêng giới xuất gia) / Giáo hội Phật giáo Việt Nam . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 291 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3787, Vv 3788/ VTONGIAO / Mfn: 9860

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Hộ phái Khất sĩ;

Giáo lí đạo Phật


Chùa Hang Kim Sơn Tự Thái Nguyên/ Thích Nguyên Thanh ch.b. . - H. : Thế giới, 2012 . - 218 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3796, Vv 3797/ VTONGIAO / Mfn: 9874

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Di tích tôn giáo;

Chùa Hang; Kim Sơn Tự; Huyện Đồng Hỷ;

Tỉnh Thái Nguyên; Việt Nam
Đạo đức đa tôn giáo. T. 1 / Thích Minh Thành chuyển ngữ . - H. : Nxb. Phương Đông, 2013 . - 377 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3801/ VTONGIAO / Mfn: 9876

Từ khoá : Tân Bà La Môn giáo; Cơ Đốc giáo;

Đạo Hồi; Nghiên cứu tôn giáo

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương