LỊch thi đẤu bóng đÁ Hè 2012 trường thpt yên viêntải về 77.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích77.5 Kb.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ

Hè 2012 trường THPT Yên viên

Khối 11 + 12 = 24 lớp chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Mỗi bảng lấy 02 đội vào vòng II trong.

- Bắt đầu từ vòng II thi đấu loại trực tiếp lấy 08 đội vào vòng III.

- ở vòng III thi đấu loại trực tiếp lấy 04 đội vào bán kết.

- Vòng bán kết hai đội thắng vào chung kết tranh nhất nhì,

hai ®éi thua tranh ba t­.

+ Bảng 1 : Có 3 đội gồm lớp : 11A6 + 11A8 + 12A10

+ Bảng 2 : Có 3 đội gồm lớp : 11A4 + 12A1 + 12A5

+ Bảng 3 : Có 3 đội gồm lớp: 11A5 + 11A12 + 12A3

+ Bảng 4 : Có 3 đội gồm lớp: 11A3 + 12A2 + 12A8

+ Bảng 5 : Có 3 đội gồm lớp : 11A2 + 12A4 + 12A9

+ Bảng 6 : Có 3 đội gồm lớp : 11A1 + 11A9 + 11A11

+ Bảng 7 : Có 3 đội gồm lớp: 11A10 + 12A6 + 12A7

+ Bảng 8 : Có 3 đội gồm lớp: 11A7 + 12A11 + 12A12


- Thời gian khai mạc giải và thi đấu.
- Khai mạc giải vào hồi 7 giời 30 phút ngày 2 tháng 7 năm 2012 tại SVĐ trường THPT Yên Viên

- Thi đấu giải từ ngày 2 tháng 7 năm 2012 đến ngày 30 tháng 8 năm 2012 (vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6 từ 16 giờ )


Vòng I

Khối 11 + 12 = 24 lớp chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Mỗi bảng lấy 02 đội vào vòng II trong.
TT

Ngày

Giờ

Đội

Tỷ số

Giờ

Đội

Tỷ số

1

02- 07

8h

1

11A8 - 11A6
8h10

2

12A1 - 11A4
2

04- 07

16h

3

11A12- 11A5
16h10

4

12A2 -11A3
3

06- 07

16h

5

12A4- 11A2
16h10

6

11A9- 11A1
4

09- 07

16h

7

12A6- 11A10
16h10

8

12A12- 11A7
5

11- 07

16h

9 b1

12A10- 11A8
16h10

10

12A5- 12A1
6

13- 07

16h

11

12A3- 11A12
16h10

12

12A8-12A2
7

16- 07

16h

13

12A9-12A4
16h10

14

11A11- 11A9
8

18- 07

16h

15

12A7- 12A6
16h10

16

12A12-12A11
9

20- 07

16h

17 b1

12A10- 11A6
16h10

18

12A5- 11A4
10

23- 07

16h

19

12A3- 11A5
16h10

20

12A8- 11A3
11

25- 07

16h

21

12A9- 11A2
16h10

22

11A11-11A1
12

27- 07

16h

23

12A7- 11A10
16h10

24

12A11-11A7

Vòng II gồm 16 đội thi đấu loại trực tiếp

(có các trận)
TT

Ngày

Giờ

Đội

Tỷ số

Giờ

Đội

Tỷ số

1

30- 07

16h

25

Nhất 1 & nhì 216h10

26

Nhất 2 & nhì 1


2

01- 08

16h

27

Nhất 3 & nhì 416h10

28

Nhất 4 & nhì 3


3

03- 08

16h

29

Nhất 5 & nhì 616h10

30

Nhất 6 & nhì 5


4

06- 08

16h

31

Nhất 7 & nhì 816h10

32

Nhất 8 & nhì 7
Vòng III gồm 8 đội thi đấu loại trực tiếp

(có các trận)TT

Ngày

Giờ

Đội

Tỷ số

Giờ

Đội

Tỷ số

1

08- 08

16h

33

Thắng 25 & Thắng 2716h10

34

Thắng 26 & Thắng 28


2

09- 08

16h

35

Thắng 29 & Thắng 3116h10

36

Thắng 30 & Thắng 32


Vòng Bán kết gồm 4 đội thi đấu loại trực tiếp

có các trận
TT

Ngày

Giờ

Đội

Tỷ số

1

13- 08

16h

37

Thắng 33 & Thắng 36


2

13- 08

16h10

38

Thắng 34 & Thắng 35Vòng chung kết hai đội thắng ở vòng Bán kết tranh nhất nhì

hai đội thua tranh ba tư.

có các trận

TT

Ngày

Giờ

Đội

Tỷ số

1

15- 08

16h

39

Thua 37 & Thua 38


2

15- 08

16h10

40

Thắng 37 & Thắng 38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương