LỊch công táCtải về 24.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích24.91 Kb.
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBình Phước, ngày 05 tháng 02 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC


Tuần lễ 06 +07 (từ ngày 08/02/2016 đến 19/02/2016)TUẦN 06

THỨ BẢY (06/02, nhằm ngày 28 tháng chạp)

1. Giám đốc và Phó Giám đốc: Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (đến hết tuần, theo Thông báo số 21/TB-UBND ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Cán bộ Công chức Sở: Trực cơ quan theo Công văn số 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.

CHỈ NHẬT (07/02, nhằm ngày 29 tháng chạp)

SÁNG

2. Phó Giám đốc Nguyễn Phước Thành: Trực giải quyết những công việc đột xuất phát sinh và tiếp khách đến thăm, chúc Tết.

Cùng trực: CBCC theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.

TỐI

1. Giám đốc Trần Văn Mi: Dự Chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân năm 2016 đêm hội pháo hoa.

Thời gian, địa điểm: 21 giờ 00 tại Trung tâm Thương Mại Bình Long.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Phước Thành: Dự Lễ hội giao thừa Mừng Đảng - Mừng xuân Bính Thân 2016.

Thời gian, địa điểm: 21 giờ 30 tại Quảng trường tỉnh.

THỨ HAI (08/02, nhằm ngày mồng một tết)

1. Giám đốc Trần Văn Mi: Trực giải quyết những công việc đột xuất phát sinh và tiếp khách đến thăm, chúc Tết.

Cùng trực: Trưởng các phòng: HCSN, Giá-QLCS, Tin học-TK, Phó TP Đầu tư Dương Hoàng Anh Toàn.

THỨ BA (09/02, nhằm ngày mồng 2 tết)

CBCC Sở trực cơ quan theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.THỨ TƯ (10/02, nhằm ngày mồng 3 tết)

CBCC Sở trực cơ quan theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.THỨ NĂM (11/02, nhằm ngày mồng 4 tết)

CBCC Sở trực cơ quan theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.THỨ SÁU (12/02, nhằm ngày mồng 5 tết)

CBCC Sở trực cơ quan theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.THỨ BẢY (13/02, nhằm ngày mồng 6 tết)

CBCC Sở trực cơ quan theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.CHIỀU

1. Lãnh đạo Phòng TCDN: Dự giám sát quay số mở thưởng.

Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Cty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.

CHỦ NHẬT (14/02, nhằm ngày mồng 6 tết)

CBCC Sở trực cơ quan theo phân công tại Công văn 368/STC-VP ngày 02/02/2016 của Sở Tài chính.


TUẦN 07

THỨ HAI (15/02)

SÁNG

1. Giám đốc và Phó Giám đốc: Họp mặt CBCC Sở nhân dịp năm mới Bính Thân 2016.

Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Hội trường Sở.

Cùng dự: Tất cả CBCC Sở.

1. Giám đốc Trần Văn Mi: Dự Lễ khai mạc Hội xuân Bính Thân năm 2016.

Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Trung tâm TDTT tỉnh.

THỨ BA (16/02)

SÁNG

1. Giám đốc và Phó Giám đốc: Dự Hội chọi trâu Hớn Quản 2016.

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Cùng dự: Lãnh đạo các phòng: Ngân sách, Văn phòng.

CHIỀU

1. Chánh Thanh tra: Tiếp công dân định kỳ.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Sở.

THỨ TƯ (17/02)

SÁNG

1. Giám đốc Trần Văn Mi: Dự họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.

THỨ NĂM (18/02)

1. Giám đốc và Phó Giám đốc: Làm việc tại Trụ sở.

THỨ SÁU (19/02)

1. Giám đốc và Phó Giám đốc: Làm việc tại Trụ sở.

THỨ BẢY (20/02)

CHIỀU

1. Lãnh đạo Phòng TCDN: Dự giám sát quay số mở thưởng.

Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Cty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.

* Lưu ý: Nếu lãnh đạo Sở dự họp thì các phòng nghiệp vụ chuẩn bị nội dung báo cáo trước 01 ngày để lãnh đạo nắm nội dung dự họp.

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc;

- Các phòng thuộc Sở; CHÁNH VĂN PHÒNG

- Website Sở Tài chính;- Lưu: VP,(Nguyệt).
Nguyễn Quốc CườngLịch công tác tuần được đăng tải trên website http://stcbinhphuoc.gov.vn
: 3cms -> upload -> stc -> File
File -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
File -> Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
File -> Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
File -> BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Phụ lục II bảng giá các loại xe máy dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Số: 54/2006/tt-btc độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006
File -> Ubnd tØnh Qu¶ng b×nh Së Tµi chÝnh
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúc
File -> Nghị ĐỊNH: Điều 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương