CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 17.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích17.62 Kb.
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBình Phước, ngày 24 tháng 01 năm 2014


LỊCH CÔNG TÁC


Tuần lễ 05 và 06 (từ ngày 27/01 đến 08/02/2014)
TUẦN 05

THỨ HAI (27/01) Làm việc bình thường.

THỨ BA (28/01) Tất cả CBCC nghỉ tết Nguyên Đán đến ngày 05/02/2014.

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Vũ Mạnh Tiến; Phan Sỹ Nam; Trần Huy Hùng; Trần Thị Lệ Hoàn; Đặng Văn Bắc.

THỨ TƯ (29/01)

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Nguyễn Thụy Phương Thảo; Nguyễn Ngọc Trung; Hà Thị Oanh; Lê Đình Hoàng.

THỨ NĂM (30/01) (30 Tết)

1. Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Phạm Chánh Nghĩa; Đào Việt Hùng; Hoa Vận Khải; Ngô Quang Thanh; Lê Thị Thúy; Nguyễn Văn Chuẩn.

2. Tất cả CBCC dự Lễ Giao thừa mừng Đảng, Mừng xuân Giáp Ngọ.Thời gian, địa điểm: 21 giờ 00 tại Quảng trường tỉnh.

THỨ SÁU (31/01) (Mùng 1 tết) Trực lãnh đạo: Giám đốc Trần Ngọc Trai

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Hứa Thị Chín; Lê Văn Thái; Trần Hoàng Trực; Trần Nam Khang; Trần Kim Oanh.

THỨ BẢY (01/02) (Mùng 2 tết) Trực lãnh đạo: PGĐ Nguyễn Phước Thành

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Nguyễn Đăng Quang; Nguyễn Quốc Cường; Trần Ái Quốc; Nguyễn Viết lập; Trần Thị Kim Hồng; Nguyễn Phan Thảo Tiên.

CHỦ NHẬT (02/02) (Mùng 3 tết) Trực lãnh đạo: PGĐ Trần Văn Mi

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Trần Thị Phượng; Mai Thành Trung; Trần Ánh Sáng; Nguyễn Tuấn Linh; Nguyễn Hoàng Bảo Khánh.

TUẦN 06

THỨ HAI (03/02) (Mùng 4 tết)

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Lê Văn Hảo; Nguyễn Xuân Hiệp; Nguyễn Văn Vịnh; Nguyễn Thị Quang Lãnh; Ngô Thị Thanh Nhàn; Trần Ngọc Hà.

THỨ BA (04/02) (Mùng 5 tết)

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Trần Văn Sang; Lê Sỹ Tiến; Bùi Mạnh Hải; Trịnh Thị Nhi; Lê Thị Yến Nhi; Trần Thị Vân Anh.

THỨ TƯ (05/02) (Mùng 6 tết)

Trực tết theo Công văn số 251/STC-DQTV ngày 21/01/2014

Gồm có: Nguyễn Thị Thanh Liên; Bùi Văn Tâm; Nguyễn Đình Ngọc Quý; Nguyễn Thanh Bình; Dương Hoàng Anh Toán; Phan Thị Thu Thủy.

THỨ NĂM (06/02)

SÁNG

Tất cả CBCC họp mặt cơ quan đầu năm.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Sở.

THỨ SÁU (07/02) Làm việc bình thường

THỨ BẢY (08/02) Làm việc bình thường


Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc;

- Các phòng thuộc Sở; CHÁNH VĂN PHÒNG

- Website Sở Tài chính;- Lưu: VP,(Q.Thanh).
Nguyễn Quốc CườngLịch công tác tuần được đăng tải trên website http://stcbinhphuoc.gov.vn
: 3cms -> upload -> stc -> File -> 2014
File -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
File -> Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
File -> Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
File -> BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Phụ lục II bảng giá các loại xe máy dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Số: 54/2006/tt-btc độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006
File -> Ubnd tØnh Qu¶ng b×nh Së Tµi chÝnh
File -> Nghị ĐỊNH: Điều 1
File -> LỊch công táC
2014 -> Thủ tục cấp mã số đầu tư xdcb mã hồ sơ t-bpc- 221430-tt a Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương