GIÁo khu 1 • Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485 • Địa Giớitải về 24.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích24.13 Kb.
BẢN PHÂN CHIA GIÁO KHU

GIÁO KHU 1

Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Garland Ave

o Hướng Tây (W): Shiloh Road

o Hướng Nam (S): Buckingham Road

o Hướng Bắc (N): Campbell Road – 190 (George Bush TPK)

• Zip Code: 75044

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 2

Trưởng Giáo Khu: Ông Phạm Huy Thể Điện thoại: (214) 680-2432

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Shiloh Road

o Hướng Tây (W): Jupiter Road

o Hướng Nam (S): Buckingham Road

o Hướng Bắc (N): Lookout Drive

• Zip Code: 75044

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 3

Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Hữu Đào Điện thoại: (972) 276-9879

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Garland Ave

o Hướng Tây (W): Plano

o Hướng Nam (S): Gus Thomasson

o Hướng Bắc (N): Buckingham Road

• Zip Code: 75041, 75042, 75228, 75238

• Thành Phố: Garland & Dallas

GIÁO KHU 4

Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Phi Long Điện thoại: (214) 703-0900

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Centerville Road

o Hướng Tây (W): Garland Ave

o Hướng Nam (S): Miller Road

o Hướng Bắc (N): 190 (George Bush TPK)

• Zip Code: 75040

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 5

Trưởng Giáo Khu: Ông Ngô Suốt Điện thoại: (972) 644-5790

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Jupiter Road

o Hướng Tây (W): 75

o Hướng Nam (S): 635

o Hướng Bắc (N): Campbell Road

• Zip Code: 75243, 75081

• Thành Phố: Richardson & Dallas

GIÁO KHU 6

Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Văn Tiến Điện thoại: (972) 479-0230

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): 75

o Hướng Tây (W): Mở Rộng

o Hướng Nam (S): Đi Vào Dallas

o Hướng Bắc (N): 190 (George Bush TPK)

• Zip Code: 75006, 75007, 75038, 75062, 75080, 75219, 75229, 75230, 75231, 75234, 75240, 75244, 75247, 75248, 75252, 75287, 75370, 76017, 76051.

• Thành Phố: Dallas & Richardson

GIÁO KHU 7

Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Hưng Điện thoại: (214) 208-4488

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Malone Road

o Hướng Tây (W): Dallas Tollway

o Hướng Nam (S): Legacy Drive

o Hướng Bắc (N): Mở Rộng

• Zip Code: 75002, 75013, 75025, 75024

• Thành Phố: Allen, Plano & Frisco

GIÁO KHU 8

Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Thành Trung Điện thoại: (972) 475-1645

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Mở Rộng

o Hướng Tây (W): Centerville Road – 635 - 80

o Hướng Nam (S): Mở Rộng

o Hướng Bắc (N): 190 (George Bush TPK) – Rowlett Road

• Zip Code: 75043, 75088, 75089, 75149, 75150, 75181, 75182

• Thành Phố: Garland, Mesquite & Rowlett

GIÁO KHU 9

Trưởng Giáo Khu: Bà Vũ Thị Lạc Điện thoại: (972) 758-7492

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): 75

o Hướng Tây (W): Dallas Tollway

o Hướng Nam (S): 190 (George Bush TPK)

o Hướng Bắc (N): Legacy Drive

• Zip Code: 75023, 75075, 75093

• Thành Phố: Plano

GIÁO KHU 10

Trưởng Giáo Khu: Ông Phạm Văn Địa Điện thoại: (469) 288-2310

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Pleasant Valley Drive

o Hướng Tây (W): 190 (George Bush TPK)

o Hướng Nam (S): 190 (George Bush TPK)

o Hướng Bắc (N): Dallas County Line

• Zip Code: 75044, 75040

• Thành Phố: Garland

GIÁO KHU 11

Trưởng Giáo Khu: Ông Lê Tấn Dũng Điện thoại: (972) 384-0366

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): Mở Rộng

o Hướng Tây (W): Dublin

o Hướng Nam (S): Pleasant Valley Drive

o Hướng Bắc (N): Mở Rộng

• Zip Code: 75048, 75094, 75098, 75173

• Thành Phố: Sachse, Murphy & Wylie

GIÁO KHU 12

Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Kỳ Sơn Điện thoại: (972) 679-7339

Địa Giới:

o Hướng Đông (E): North Star Road

o Hướng Tây (W): 75

o Hướng Nam (S): Campbell Road – Lookout Drive

o Hướng Bắc (N): Spring Creek Pkwy – Parker Road

• Zip Code: 75082, 75074

• Thành Phố: Richardson & Plano

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

2121 West Apollo Rd.,Garland, Texas 75044(972) 414 – 7073

WWW.DMHCG.ORG
: Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> Mẫu I. 7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Sites -> Mẫu I. 8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương