CÂu hỏi trắc nghiệm môn thvptải về 245.72 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích245.72 Kb.
  1   2   3
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THVP

1.Công thức nào sau đây là không hợp lệ? 1. =B4+14

 2. =B7*B5

 3. 10+50

 4. 60 

2.Dữ liệu nào sau đây không phải là dạng số?

 1. 10/01/2001

 2. Địa chỉ 506/71

 3. 57%

 4. 350  

3. Ký hiệu nào bắt đầu một công thức?

  1. =

  2. @

  3. /

  4. (  

4. Có thể tham chiếu đến các ô trong công thức bằng cách:

  1. Nhập địa chỉ ô, ví dụ B10.

  2. Bấm chuột vào ô muốn tham chiếu.

  3. Cả 2 cách đều được

  4. Cả 2 cách đều không được  

5. Phát biểu nào sau đây là không đúng :

 1. Để lưu lại một workbook ta có thể click vào biểu tượng lệnh save trên thanh công cụ.

 2. Để lưu lại một workbook với một tên khác ta có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl - S.

 3. Để mở một workbook có sẵn ta chọn File> Open

 4. Để thoát khỏi Excel click vào biểu tượng Excel góc trái phía trên màn hình, chọn lệnh close  

6. Để lưu một workbook ta có thể:

 1. Nhấn Ctrl + F5

 2. Chọn menu Edit → Save.

 3. Bấm nút Save trên thanh công cụ.

 4. Bấm Save trên nút Start của Windows. 

7. Bạn nhập “300 cái” tại ô A1 và “250 cái” tại ô A2. Sau đó chọn cả 2 ô và kéo fill handle xuống đến ô A3. Sau khi thả chuột giá trị nào sau đây sẽ xuất hiện trong ô A3?

 1. 250 cái

 2. 250

 3. 200 cái

 4. 200  

8. Ký hiệu nào dùng trước một số để chuyển số đó thành văn bản ?

 1. = (dấu bằng)

 2. ' (dấu nháy đơn)

 3. " (dấu nháy đôi)

 4. _ (Dấu gạch dưới)  

8. Không dùng chuột hoặc phím mũi tên, cách nhanh nhất để trở về ô A1 là:

 1. Nhấn Home

 2. Nhấn Shift + Home

 3. Nhấn Ctrl + Home

 4. Nhấn Alt + Home  

10. Để cộng một dãy số, ta bấm nút vào nút nào trong các nút sau:

 1. AutoSum

 2. Formula

 3. Total

 4. QuickTotal  

12. Làm cách nào để chọn toàn bộ cột?

 1. Chọn Menu Edit → Select → Column

 2. Bấm tại ô tên cột.

 3. Giữ phím Ctrl, bấm bất cứ nơi nào trong cột .

 4. Giữ phím Shift, bấm bất cứ nơi nào trong cột . 

13. Cách nhanh nhất để thay thế nội dung của một ô?

 1. Nhấn Delete để xoá nội dung của ô sau đó nhập nội dung mới.

 2. Nhập nội dung mới, chúng sẽ tự động thay thế nội dung cũ.

 3. Bấm tại thanh công thức để hiệu chỉnh

 4. Nhấp đúp vào ô, nhấn Backspace để xoá nội dung cũ, sau đó nhập 

14. Thao tác nào sau đây không thực hiện lệnh Cut ?

 1. Bấm nút Cut trên thanh công cụ.

 2. Click Edit –Cut

 3. Nhấn Ctrl + X

 4. Nhấn Ctrl + C  

15.Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào là địa chỉ không hợp lệ

  1. $B$4

  2. B$4

  3. $B4

  4. $4$B 

16. Lệnh Paste Special cho phép copy và paste:

 1. Các kết quả của công thức thay vì chính công thức đó.

 2. Các lệnh định dạng.

 3. Ghi chú của ô.

 4. Một trong các trường hợp trên đều được  

17. Trong hình 1 , khi sao chép công thức trong ô C2 vào ô C3, kết quả trong ô C3 là:

 1. 800000

 2. 480000

 3. 0

 4. Xuất hiện thông báo lỗi

18. Làm cách nào để thực hiện lệnh in 3 bản trên máy in kết nối với máy tính?

 1. Chọn Menu File --> Print và gõ số 3 vào hộp Number of copies .

 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P + 3

 3. Chọn Menu File -- > Properties và gõ số 3 vào phần Number of Copies

 4. Bấm nút Print trên thanh công cụ và kèm theo nhấn phím số 3.

19. Ta muốn thay thế tất cả từ “kg” trong một Worksheet bằng từ “gram”, cách làm như sau:

 1. Chọn Menu Edit -> Replace, gõ “kg” trong hộp Find what, gõ từ “gram” trong hộp Replace with rồi bấm nút Replace All.

 2. Không có cách nào thay thế hàng loạt bạn phải xoá và gõ lại từng từ .

 3. Bấm nút Find và Replace trên thanh Standard

 4. Chọn menu Tools -> Replace , gõ “kg” trong hộp Find what, gõ từ “gram” trong Replace all with rồi bấm nút Replace all

20. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ tuyệt đối?

 1. A1.

 2. #A#1.

 3. !A!1.

 4. $A$1.  

21. Chọn câu phát biểu sai trong các phát biểu sau theo hinh2

 1. Click vào vùng số 1 tương đương với lệnh Edit --> Select all

 2. Click vào vùng số 2 để chuyển đổi số từ dạng general thành dạng currency với đơn vị tiền tệ là USD ($)

 3. Click vào vùng số 3 nếu cần định dạng sô thành dạng tiền tệ với đơn vị là VNĐ

 4. Double click vào vùng số 4 sẽ chuyển đổi trạng thái của cửa sổ từ Maximize thành về trạng thái trước khi maximize hoặc ngược lại.

22. Trong hình 3 , công thức nào sau đây tại ô E11đếm số học sinh lớp K1; để có thể áp dụng khi copy đến E12,

E13 mà không SỬA lại công thức

 1. =COUNTIF(E3:E9;“K1”)

 2. =COUNTIF($E$3:$E$9;“K1”)

 3. =COUNTIF($E$3:$E$9;D11)

 4. =COUNTIF(E3:E9;D11)

23. Lỗi #DIV/0! nghiã là gì ?

 1. Một số có giá trị lớn không thể hiển thị trong ô.

 2. Một công thức chứa phép chia cho 0.

 3. Một công thức chứa phép chia cho chữ O.

 4. Bề ngang của ô không đủ để hiện dữ liệu  

24. Công thức nào sau đây cho kết quả là thông báo lỗi ?

 1. =Left(“TAMMINH”)

 2. =Mid(A3;4;2) biết rằng A3 chứa dữ liệu “MIDDLE”

 3. =12 + 6

 4. =SUMIF(LOAIPHONG;THANHTIEN) với LOAIPHONG, THANHTIEN là tên của các vùng trong bảng tính và THANHTIEN là vùng dữ liệu kiểu số

25. Thao tác nào sau đây không thể dùng để điều chỉnh bề rộng cột?

 1. Kéo biên phải tiêu đề cột về bên trái hoặc phải.

 2. Bấm đúp biên phải tiêu đề cột.

 3. Chọn tiêu đề cột và bấm nút Column Width trên thanh công cụ chuẩn.

 4. Bấm chuột phải tại tiêu đề cột, chọn Column Width từ menu tắt, và nhập số đo bề rộng.  

26. Câu nào sau đây là không đúng:

 1. Bấm nút Center sẽ canh giữa văn bản hay số trong ô.

 2. Nút Merge and Center trộn nhiều ô đồng thời thực hiện canh giữa

 3. Có thể thay đổi cách canh thẳng hàng trong ô bằng cách bấm Format → Cells từ menu và bấm chọn thẻ Alignment .

 4. Trong một ô chỉ có thể hiển thị một hàng, không thể xuống hàng trong ô. 

27. Làm cách nào để quay văn bản trong một ô?

 1. Chọn Format → Cells từ menu và bấm thẻ Alignment.

 2. Bấm nút Alignment từ Thanh công cụ định dạng và chọn cách canh thẳng hàng cần thiết.

 3. Chọn Format àText Direction từ menu.

 4. Bấm chuột phải tại ô và chọn Text Direction từ menu tắt.  

28. Chọn phát biểu không đúng trong các câu sau:

 1. Ta có thể đặt biểu đồ trên cùng một sheet với dữ liệu hoặc đặt trên một sheet mới.

 2. Để tạo biểu đồ, chọn Tools → Chart từ menu.

 3. Có thể di chuyển một biểu đồ bằng cách bấm chọn và kéo đến vị trí khác.

 4. Có thể thay đổi kích thước của biểu đồ bằng cách bấm chọn và dùng các nút thay đổi kích thước 

29. Làm cách nào để thêm một worksheet mới vào workbook?

 1. Bấm nút New Worksheet trên thanh công cụ chuẩn.

 2. Các worksheet mới phải mua lại từ các hãng phần mềm.

 3. Bấm chuột phải tại bất cứ thẻ worksheet nào và chọn Insert từ menu tắt.

 4. Chọn New → Worksheet từ menu.  

30. Các công thực nào sau đây cho kết quả là thông báo lỗi (biết rằng dữ liệu trong các ô tham chiếu đều có dạng số)

 1. =SUM(A1:A3)-10

 2. =SUM(Sales)-A2

 3. =SUM(A1:A5)/(10-10)

 4. =SUM(A1:A5)*5  

31. Câu nào sau đây là không đúng ?

 1. Có thể chọn khối ô không liên tiếp bằng cách giữ phím Ctrl trong khi chọn

 2. =IF(A4 >10; 0,5; 0) là một ví dụ về công thức sử dụng hàm IF.

 3. Có thể di chuyển dữ liệu từ sheet này qua sheet khác bằng cách sử dụng tổ hợp lệnh Copy, Cut.

 4. Excel hiển thị giá trị lỗi “######” khi nó không nhận ra văn bản nhập sai trong công thức  

32. Trong hình 5 công thức nào sau đây không cho ra kết quả là kiểu số trong ô F4

 1. = VALUE(RIGHT(B4))

 2. = VALUE(MID(B4;6;1))

 3. = VALUE(RIGHT(B4;1))

 4. = RIGHT(VALUE(b4;1))

33. Trong hình 5, tỷ lệ lãi USD là 0,35%; tỷ lệ lãi VND là 0,65%; hãy chọn công thức đúng để tính tiền lãi tháng tại ô G4

 1. = If(left(B4)= “USD”;0,35%*E4;0,65%*D4)

 2. = Max(D4:E4)* If(left(B4;3)= “USD”;0,35%;0,65%)

 3. = If(left(B4;3)= “USD”;0,35%;0,65%)*OR(E4;d4)

 4. = If(left(B4;3)= “USD”;0,35%;0,65%)*and(E4;d4)

34. Cho bảng dữ liệu như hình 10, hãy tính cho cột Thuế dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra vào bảng dò ?

 1. =VLOOKUP(MID(A3;1;2);$B$11:$D$15;5;0)

 2. =HLOOKUP(MID(A3;1;2);$B$11:$D$15;5;0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(A3;1;2);$B$11:$D$15;5;0)

 4. =HLOOKUP(MID(A3;1;2);$B$11:$D$15;5)

35. Cho bảng dữ liệu như hình 11, hãy chọn công thức tính tổng thu theo bảng thống kê?

 1. =SUMIF($A$3:$A$8;"*"&C13&"*";$G$3:$G$8)

 2. =SUMIF($A$3:$A$8;"*”&”C13”&”*";$G$3:$G$8)

 3. =SUMIF($B$3:$B$8;"*"&C13&"*";$G$3:$G$8)

 4. =SUMIF($A$3:$A$8;" C13&"*";$G$3:$G$8)


36. Cho bảng dữ liệu như hình 12, chọn công thức để tính cột Đơn giá bằng cách dựa vào ký tự đầu của mã hàng tra vào bảng dò.? 1. =VLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(LEFT(A3;1)="S";3;4);0)

 2. =HLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="s";3;4);0)

 3. =VLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="s";3;4);0)

 4. =VLOOKUP(RIGHT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="L";3;4);0)

37. Cho bảng dữ liệu như hình 13, hãy dùng công thức tính cho cột Loại tàu dựa vào 2 ký tự thứ 1 và thứ 2 của mã tàu tra vào bảng dò ?

 1. =VLOOKUP(LEFT(A4;2);A10:$D$13;2;0)

 2. =VLOOKUP(MID(A4;1;2);$A$10:$D$13;2;0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(A4;2);A10:$D$13;2;0)

 4. =VLOOKUP(MID(A4;1;2);$B$10:$B$13;2;0)

38. Theo hình 14 , hãy chọn công thức đúng tính cho cột Tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng

 1. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;2;0)

 2. =VLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;2;0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(B3;2);$B$11:$D$14;2;0)

 4. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;1;0)

39. Theo hình 14, hãy chọn công thức để tìm Đơn giá dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng. Biết rằng nếu ký tự cuối là “ S” thì lấy Đơn giá Sĩ, còn “L” thì lấy Đơn giá Lẻ.

 1. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="L";3;4);0)

 2. =VLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="S";3;4);0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="S";3;4);0)

 4. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="S";2;3);0)

44. Trong hình 18, khi dùng chức năng Subtotal tổng hợp dữ liệu, để phần tính tổng nằm dưới dữ liệu thì chọn vùng nào?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

45. Hãy cho biết khi dùng chức năng Subtotal tổng hợp dữ liệu cần chọn cột làm khóa thì chọn vùng nào?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

46. Hãy cho biết khi dùng chức năng Subtotal tổng hợp dữ liệu để chọn hàm cần tổng hợp thì chọn vùng nào?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

47. Để bỏ chế độ lập từ tự động trong MS Excel thì thực hiện?.

 1. Tools --> Option --> General --> Enable AutoComplete For Cell Values

 2. Tools --> Option --> Edit --> Enable AutoComplete For Cell Values

 3. Tools --> Option --> Chart --> Enable AutoComplete For Cell Values

 4. Tools --> Option --> Transition --> Enable AutoComplete For Cell Values  

48. Trong thực hiện hòan tất chức năng Pivot Table để thay đổi hàm tính tóan thì thực hiện?

 1. Trên công cụ Pivot Table --> Formular

 2. Trên công cụ Pivot Table --> Table Option

 3. Trên công cụ Pivot Table --> Field Select

 4. Trên công cụ Pivot Table --> Field Setting  

49. Cho bảng dữ liệu như hình 19, hãy tính cho cột Tên SP dựa vào 3 ký tự đầu của Mã sp tra vào bảng dò 1?

 1. =VLOOKUP(LEFT(A2;3);$A$14:$C$16;2;0)

 2. =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;2;0)

 3. =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;1;0)

 4. =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0)

50. Cho bảng dữ liệu như hình 19, hãy tính cho cột Tên nhà SX dựa vào 2 ký tự cuối của Mã sp tra vào bảng dò 2?

 1. =HLOOKUP(RIGHT(A3;2); F13:G14;2;0)

 2. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$F$13:$G$14;2;0)

 3. =HLOOKUP(RIGHT(A3;2);$F$13:$G$14;2)

 4. =HLOOKUP(RIGHT(A3;2);$F$13:$G$14;2;0)

51. Theo hình 19, hãy chọn coogn thức tính Đơn giá dựa 3 ký tự đầu của vào Mã sp tra vào bảng dò 1, đồng thời Nếu Nhà sản xuất là “Minh Long” thì tính thêm 5% của đơn giá còn ngược lại thì giữ nguyên?

 1. =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0)+IF(C3="Minh Long";95%* VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0);0)

 2. =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0)+IF(C3="Minh Long";5%* VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0);0) =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0)*IF(C3="Minh Long";5%*VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0);0)

 3. =VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0)+IF(C3="Minh Long";95%* VLOOKUP(LEFT(A3;3);$A$14:$C$16;3;0);100%)

52. Cho bảng dữ liệu như hình 20, hãy tính cho cột Tổng thu trong bảng thống kê?

 1. =SUMIF($B$3:$B$10;"*"&G3;$F$3:$F$10)

 2. =SUMIF($A$3:$A$10;*&G3;$F$3:$F$10)

 3. =SUMIF($A$3:$A$10;"*"&G3;$F$3:$F$10)

 4. =SUMIF($A$3:$A$10; G3&”*”;$F$3:$F$10

53. Theo hình 21 họa, Hãy chọn công thức đúng để tính tuổi của nhân viên, với ngày sinh cho tại ô C4?

 1. =YEAR(TODAY())-YEAR(C4)

 2. =2006- YEAR(C4)

 3. =2006- YEAR(ngaysinh)

 4. =YEAR(DAY(C4))-YEAR(C4)

54. Để làm xuất hiện hộp thoại định dạng dữ liệu trong cell của MS Excel thì dùng tổ hợp phím ?

 1. Ctrl + F

 2. Ctrl + E

 3. Ctlr + 1

 4. Ctrl + L  

55. Theo hình 22, cho biết kết quả xuất hiện trogn cột Xếp hạng biết rằng công thức tại ô F5 là

=RANK(B5;$B$5:$B$9;1) và được copy cho các ô còn lại nào? 1. 1, 3, 5, 4, 2

 2. 1, 4, 5, 3, 2

 3. 5, 3, 1, 2, 4

 4. 5, 4, 3, 2,1

56. Để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, bạn hãy cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đáp ứng được điều này ?

 1. Nhấn nút có hình chữ x nằm ở góc trên, bên phải cửa sổ.

 2. chọn lệnh Fil --> Exit

 3. nhấn tổ hợp phím Alt-F4

 4. nhấn nút ESC  

57. Để ghép nối nhiều ô dùng nút nào trên thanh taskbar?

 1. nút Split cells

 2. Merge cells

 3. Merge and center

 4. Currency  

58. Để bỏ các ô đã ghép nối thì dùng chức năng gì?

 1. Format --> Cells --> Agliment --> bỏ dấu kiểm ở phần Merge cells

 2. Format-->Cells-->Agliment--> bỏ dấu kiểm ở phầ? Wraptext

 3. Format-->Cells--> Agliment-->Vertical

 4. Format --> Cells --> Agliment --> Horizotal  

59. Để chuyển đổi số từ dạng thông thường về dạng phần trăm ta sử dụng nút lệnh nào trên thanh Standard

 1. Percent style

 2. Currency

 3. InCrease Decimal

 4. Decrease Decimal  

60. Để chọn Font mặc định khi sử dụng MS Excel thì thực hiện?

 1. Click Format --> Style --> Modify --> Font

 2. Click Format -->Style --> Modify --> All

 3. Click Tool --> Option --> Edit --> Standard Font

 4. CLick Tool --> Option --> general --> Standard Font  

61. Để qui định số Sheet được mở ra mỗi khi khởi động MS Excel thì thực hiện?

 1. CLick Format --> Style --> Modify --> Font

 2. Click Format --> Style --> Modify --> All

 3. Click Tool --> Option--> general--> Sheets in new workbook

 4. Click Tool --> Option --> Edit --> Standard Font  

62. Để đặt tên thay thế cho địa chỉ khối vùng dữ liệu ta thực hiện

 1. Chọn vùng cần đặt --> Insert--> Name --> Create

 2. Chọn vùng cần đặt --> Insert --> Name --> Define

 3. Chọn vùng cần đặt --> Insert --> Function Chọn vùng cần đặt --> Insert --> Label  

63. Hãy cho biết trong Workbook của MS Excel có bao nhiêu bảng tính?

 1. 525

 2. 256

 3. 255

 4. 552  

64. Trong hình 6 hãy chọn công thức đúng để tính cột Đơn giá bằng cách dựa vào ký tự đầu của mã hàng và tra vào bảng dò.

 1. =VLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(LEFT(A3;1)="S";3;4);0)

 2. =HLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="s";3;4);0)

 3. =VLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="s";3;4);0)

 4. =VLOOKUP(RIGHT(A3;1);$A$12:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="L";3;4);0)

65 Trong hình 7, lương lĩnh = Ngày công * Lương cơ bản, nếu ngày công >=25 ngày thì mỗi ngày dư ra đươc tính gấp đôi. Hãy chọn công thức thích hợp

 1. =IF(E3>=25;E3*2*F3;E3*F3)

 2. =IF(E3>=25;((E3-25)*2+25)*F3;E3*F3)

 3. =IF(E3>=25;(E3-25)*2*F3;E3*F3)

 4. =IF(E3>=25; E3*F3;((E3-25)*2+25)*F3)

66 Trong hình 8, chọn công thức nào sau đây để tìm giá trị cho cột Loại tàu dựa vào 2 ký tự thứ 1 và thứ 2 của mã tàu tra vào bảng dò ?

 1. =VLOOKUP(LEFT(A4;2);A10:$D$13;2;0)

 2. =VLOOKUP(MID(A4;1;2);$A$10:$D$13;2;0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(A4;2);A10:$D$13;2;0)

 4. =VLOOKUP(MID(A4;1;2);$B$10:$B$13;2;0)

67 Hình 8 ,công thức nào dùng tính cho cột Giá vé, biết Giá vé cho trong bảng dò, nếu mã tàu có ký tự “M” thì lấy giá vé mềm, còn ngược lại lấy giá vé cứng?

 1. =VLOOKUP(RIGHT(A4;2);$A$10:$D$13;IF(MID(A4;3;1)="M";3;4);0)

 2. =VLOOKUP(MID(A4;2);$A$10:$D$13;IF(MID(A4;3;1)="m";3;4);0)

 3. =VLOOKUP(LEFT(A4;2);$A$10:$D$13;IF(MID(A4;3;1)="C";3;4);0)

 4. =VLOOKUP(LEFT(A4;2);$A$10:$D$13;IF(MID(A4;3;1)="M";3;4);0

68 Theo hình 10, công thức nào để cột Tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra trong bảng dò ?

 1. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;2;0)

 2. =VLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;2;0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(B3;2);$B$11:$D$14;2;0)

 4. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;1;0)

69 Theo hình10 ,công thức nào để tìm Đơn giá? dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra vào bảng dò . Biết rằng nếu ký tự cuối là “ S” thì lấy Đơn giá Sỉ, còn “L” thì lấy Đơn giá Lẻ.

 1. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="L";3;4);0)

 2. =VLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="S";3;4);0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="S";3;4);0)

 4. =HLOOKUP(LEFT(A3;2);$B$11:$D$14;IF(RIGHT(A3;1)="S";2;3);0)

70 Cho bảng dữ liệu như hình 10, hãy tính cho cột Thuế dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra vào bảng dò ?

 1. =VLOOKUP(MID(A3;1;2);$B$11:$D$15;5;0)

 2. =HLOOKUP(MID(A3;1;2);$B$11:$D$15;5;0)

 3. =HLOOKUP(LEFT(A3;1;2);$B$11:$D$15;5;0)

 4. =HLOOKUP(MID(A3;1;2);$B$11:$D$15;5)

71 Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, bạn chọn mục nào trong số các mục sau

 1. Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help

 2. Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel

 3. Vào thực đơn Tools, chọn Help

 4. Vào thực đơn Edit, chọn Guide  

72 Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào

 1. Alt

 2. Shift

 3. Ctrl và Shift

 4. Ctrl  

73 Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn.

 1. Vào thực đơn Insert, chọn Rows.

 2. Vào thực đơn Insert, chọn Cells

 3. Vào thực đơn Insert, chọn Columns

 4. Vào thực đơn Insert, chọn Object  

74 Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ họp phím bạn chọn:

 1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All

 3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space

 4. Cả hai cách thứ nhất và thứ 3 đều được  

75 Thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, được xếp loại Đạt, nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (ô G6 đang chứa điểm thi)

 1. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")

 2. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")

 3. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")

 4. =IF(G6>5,"Đạt","Không Đạt")  

76 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng

 1. Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC..

 2. Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z,AA, AB,AC..

 3. Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương