1. Họ và tên: Nguyễn Văn Dự Nam/ Nữ: Nam 3tải về 235.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích235.31 Kb.
LÝ LỊCH KHOA HỌC


THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Dự 2. Nam/ Nữ: Nam

3. Năm sinh: 1963 4. Nơi sinh: Thanh Liêm, Hà Nam

5. Nguyên quán: Thanh Liêm, Hà Nam

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường Phú Xá

Quận (Huyện).................................................................................................................................

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0280 3 847 196 Mobile 091 605 6618

Fax:......................................................

Email: vandu@tnut.edu.vn


7. Dân tộc: Việt .Tôn giáo: Không

8. Đối tượng: Giảng viên

x Cán bộ hành chính
9. Ngạch công chức: Phó giáo sư – Giảng viên chính Mã số ngạch: 15110

10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:6,1 Thời điểm hưởng: 4/2012

11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01.6.1985 Thâm niên trong ngạch: 30 năm

12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2001 Nơi công nhận: Bộ Giáo dục

12.2. Phó giáo sư  Năm phong : 2011 Nơi phong : Việt Nam

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................


13. Nơi công tác hiện tại:

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế cơ khí, khoa Cơ khí

Điện thoại: 3 847 164 Fax:........................................................................Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

  1. Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí Giảng dạy bằng tiếng Anh, Khoa Quốc tế, Trường Đại học KTCN

  2. ........................................................................................................................................


TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)

Bậc đào tạo/ Văn bằng

Năm có quyết định

Chuyên môn


Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

Nguồn kinh phí


Bậc đại học
Bằng 1
Cơ khí

Đại học KTCN, Việt Nam

1985

NN

Bằng 2
Công nghệ thông tin

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2000

NN

Chính trị
Sau đại học
Thạc sĩ
Cơ học máy

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2000

NN

Tiến sĩ
Mechanical Engineering

The University of Nottingham, UK

2007

NN

TSKH
Văn bằng khác
Lý luận chính trị cao cấp
Quản lý giáo dục
15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)

TT

Ngoại ngữ

Trình độ

Năm cấp bằng

Nơi đào tạo

Nguồn kinh phíGhi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT).

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ


Cơ quan công tác

1985 – Nay

Giảng viên

Trường ĐHKTCN, Đại học Thái Nguyên

1997-2001

Phó trưởng bộ môn Nguyên lý-Chi tiết máy

Khoa Cơ khí, ĐHKTCN

2001-2002

Phó Giám đốc Trung tâm Máy tính, Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin và Mạng máy tính

Trung tâm Máy tính, ĐHKTCN

2007-2008

Phó trưởng phòng Đào tạo

Trường ĐHKTCN, Đại học Thái Nguyên

2008 - 2014

Trưởng phòng QLKH & QHQT

Trường ĐHKTCN, Đại học Thái Nguyên

2012-2014

Trưởng phòng QLKH & QHQT, Trưởng bộ môn Công nghệ KTCN

Trường ĐHKTCN, Đại học Thái Nguyên

2014 – Nay

Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng bộ môn Thiết kế cơ khí

Trường ĐHKTCN, Đại học Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

17.1 Sách chủ biên

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật

NXB Khoa học và Kỹ thuật

2011

Giáo trình

2

17.2 Sách tham gia biên soạn

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

NXB Khoa học và Kỹ thuật

2010

Giáo trình

2

17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

Trang

Năm công bố

  1. 2

Experimental investigation of frictional characteristics of vibro-impact moling

1

International conference: “Recent Advances in Nonlinear Mechanics”, Aberdeen, UK

81-82

2005Optimization of a solenoid-actuated vibro-impact mechanism for ground moling machines

1

Proceeding XXXV International conference “Advanced Problems in Mechanics”, St. Peterburg (Russia)

459-471

2007New electro-vibroimpact system

1

Journal of Mechanical Engineering Science

629-642

2008Nonlinear dynamic responses of new electro-vibroimpact system

1

Journal of Sound and Vibration

769-775

2008Experimental study and Mathematical Modelling of a New of Vibro-impact moling device

1

International Journal of Nonlinear Mechanics

542-550

2008A New Electro-Mechanical Vibro-Impact Mechanism

1

International conference: “Recent Advances in Nonlinear Mechanics”, Kuala Lumpur

82-83

2009Nonlinear dynamics of a new electro-vibroimpact system

2

Nonlinear Dynamics

35-49

2011

17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

Trang

Năm công bốỨng dụng CAD trong tự động hóa thiết kế hệ thống truyền động cơ khí

1

Tuyển tập Hội nghị Tự động hóa toàn quốc (VICA) lần thứ 3

659-668

1998Mô hình động lực học của một cơ cấu rung va đập mới

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái nguyên

39-44

2007Một mô hình mới của cơ cấu rung va đập RLC

1

Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật

88-91

2009A new study on optimization of Abrasive blasting systems

3

Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, SXB: 720-2009/CXB/32-81/ĐHQGTPHCM

143-148

2009Optimal calculation of partial transmission ratios of four-step helical gearboxes with second and fourth-step double gear-sets for minimal mass of gears

3

Proceeding of the 11th conference on Science and Technology, The 2009 International Symposium on Mechanical Engineering

1-5

2009Mô hình tối ưu hóa cơ cấu rung va đập RLC bằng phương pháp bề mặt chỉ tiêu

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật

95-100

2010Lựa chọn chế độ cắt khi phay cứng SKD 61 bằng phương pháp bề mặt chỉ tiêu

1

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

12-16

2010Optimization of cutting temperature in finish turning small holes on hardened X210Cr13

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật (Số tiếng Anh)

141-145

2011Đặc tính phi tuyến của lực tương tác cơ-điện trong cơ cấu rung Sô-lê-nô-it

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật

74-79

2011Tối ưu hóa nhám bề mặt khi tiện tinh lỗ nhỏ trên thép X210Cr13 đã tôi

2

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

32-35

2011Kết nối và tích hợp máy NC với máy vi tính nhằm mở rộng khả năng khai thác CAD/CAM/CNC

2

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

13-16, 22

2011Xác định tải trọng trong tính toán cơ khí thiết kế dàn năng lượng mặt trời tự xoay

1

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4, 2012

44-50

2012Khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp

2

Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; Số 92, 2013

75-81

2013Thiết kế, chế tạo công cụ bón phân viên nén dúi sâu phục vụ bón thúc cho lúa nước

2

Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 9/2013

23-26

2013Khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công cơ khí

1

Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí, lần 3

69-74

2013Đánh giá kỹ thuật giải pháp tái sử dụng dây cho máy cắt dây

1

Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí, lần 3

46-51

2013Numerical and Experimental approarch of temperature prediction in speed-stroke grinding

2

Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí, lần 3

104-111

2013Calculation analysis and design for construction of solar engin model

3

Tạp chí KHCN ĐHTN, tập 127, số 13, 2014

73-76

2014Giải pháp khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp

1

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

14-17

2015Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng giảm ma sát do rung động trong mối ghép có độ dôi

1

Tạp chí KHCN ĐHTN, tập 139, số 9, 2015

15-18

2015

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

19. Sản phẩm KHCN:

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:TT

Tên sản phẩm


Thời gian, hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụngHiệu quả


20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp
20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì

TT

Tên đề tài

Cấp

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kết quả xếp loại

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

1

Tối ưu hóa và tự động hóa thiết kế động cơ – hộp giảm tốc

Bộ

1998

2000

Xuất sắc

10 triệu2

Xây dựng mô hình mô phỏng bánh răng 3D

Trường

2001

2004

Tốt

1 triệu3

Nghiên cứu phát triển mô hình động lực học phi tuyến của cơ cấu rung va đập dùng ống Sôlênoít trong mạch cộng hưởng RLC, ứng dụng cho các máy rung va đập yêu cầu kích thước nhỏ gọn

Bộ

2008

2010

Tốt

50 triệu4

Thiết kế, chế tạo dàn năng lượng mặt trời tự xoay

Bộ

2010

2012

Tốt

50 triệu


Xây dựng giáo trình điện tử Thiết kế sản phẩm với CAD

Trường

2010

2011

Tốt

10 triệu5

Thiết kế, chế tạo máy bón phân viên nén dúi sâu phục vụ nông thôn và miền núi.

Đại học

2012200 triệu6

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống rung cơ - điện tử trong gia công khuôn mẫu

Bộ

2013580 triệu20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/chương trình/dự án

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Nhà nước

Nguồn khác

1

Động lực học phi tuyến cơ cấu rung va đập nằm ngang (Đề tài NCKH Cơ bản cấp Nhà nước)

2013
583 triệu


20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

1

Kết nối các máy NC và CNC với máy vi tính

Công ty Cơ khí Phổ Yên

2010

201121. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức

(bằng khen, huân huy chương ...)Nội dung giải thưởng

Tổ chức

Năm tặng thưởng

1
22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 03

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết:


TT

Tên luận án của NCS

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)Vai trò hướng dẫn

(chính/phụ)
Tên NCS, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)


1

Phay cứng tích hợp rung trong gia công khuôn mẫu

Chính

Lê Duy Hội, 2011-2015
2

Nghiên cứu khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công các lỗ sâu

Chính

Chu Ngọc Hùng, 2013-2017
TT

Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)Động lực học cơ cấu rung RLC

La Ngọc Tuấn, 2009


Ứng dụng thiết kế thí nghiệm bằng máy tính cho bài toán tìm cực trị của quá trình và hệ thống cơ khí

Trang Thành Trung, 2010


Ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cứng vật liệu SKD 61

Phan Thị Hương, 2010


Thiết kế, chế tạo dàn pin mặt trời tự xoay

Văn Công Bích, 2010


Phát triển dàn pin mặt trời tự xoay

Nguyễn Hoàng Giang, 2011


Phát triển mô hình cánh tuôc bin gió trục đứng, tự xoay

Phạm Thị Như Trang, 2011


Ảnh hưởng các thông số công nghệ đến năng suất, tiêu hao dây cắt trên máy cắt dây

Hoàng Anh Toàn, 2013


Thiết kế, chế tạo cơ cấu rung động trợ giúp gia công cơ

Phan Văn Nghị, 2013


Thiết kế, thử nghiệm máy bón phân viên nén dúi sâu

Hoàng Mạnh Cường, 2013


Đánh giá ảnh hưởng của rung động tích cực đến tiện cứng

Nguyễn Thị Lệ Hằng, 2014


Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình xe hai bánh tự cân bằng

Mai Thị Thu Hà, 2014


Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang

Bùi Thanh Bắc, 201423. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 5023.2 Thông tin chi tiết:

TT

Tên môn học giảng dạy

CB / CS / CSN / CN1

Ngành

Nơi tham gia giảng dạy/nămChi tiết máy

CSN

Kỹ thuật cơ khí

ĐHKTCN, 1986 đến nayĐại cương về kỹ thuật

CS

Các ngành kỹ thuật

2008 đến nayThiết kế sản phẩm với CAD

CSN

Kỹ thuật cơ khí

2008 đến nayPhương pháp và tiến trình thiết kế

CN

Thiết kế cơ khí

2009 đến nayHoạt động NCKH của SV

CN

Thiết kế cơ khí

2009 đến 2013Vẽ kỹ thuật cơ khí

CSN

Công nghệ cơ khí

2013Quá trình gia công

CSN

Cơ khí

2013 đến nayIntroduction to Engineering Drawing and CAD

CSN

Kỹ thuật cơ khí, Chương trình tiên tiến

2012 đến nayManufacturing Processes

CN

Kỹ thuật cơ khí, Chương trình tiên tiến

2012 đến nayDesign Process and Method

CN

Kỹ thuật cơ khí, Chương trình tiên tiến

2012 đến nay


1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài

TT

Nơi đến công tác

Nội dung/ Mục đích chuyến đi

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

(ngày, tháng)

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1

Đại học Buffalo, Hoa Kỳ

Tập huấn phương pháp giảng dạy

6/2014 đến 8/2014

2014
x
Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. .


25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước

TT


Nơi đào tạo

Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

(ngày, tháng)

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...
Thành viên Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, từ 2009
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2015
NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương