TRƯỜng thcs trần nhân tông tổ Toán – Lý –Tintải về 38.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích38.09 Kb.
TRƯỜNG THCS TRẦN NHÂN TÔNG

Tổ Toán – Lý –Tin

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ -LỚP 9(13-14)

Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề )

ĐỀ 1:

Bài 1 : (Không dùng máy tính cầm tay ).Tính giá trị biểu thức (3 đ)Bài 2: Tìm x , biết (4đ)Bài 3: (2đ)

Rút gọn biểu thức A (với )


Bài 4 : (1đ)Đơn giản biểu thức A=

TRƯỜNG THCS TRẦN NHÂN TÔNG

Tổ Toán – Lý –Tin

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ -LỚP 9

Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề )
ĐỀ 2:

Bài 1 : : (Không dùng máy tính cầm tay ).Tính giá trị biểu thức (3đ)Bài 2: Tìm x , biết (4đ)Bài 3: (2đ)
Rút gọn biểu thức A (với )
Bài 4 : (1đ) Đơn giản biểu thức A=
ĐÁP ẤN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ - LỚP 9


BÀI

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Bài 1

a/1,5đ0,75/ mỗi ý 0,25


0,25
0,25

0,25

b/ 1,5đ


1,0


0,25

0,25

c/1,5đ07,5 mỗi ý 0,25

0,5
0,25


Bài2

3,0đ


a/0,5

0,5


0,5
b/
0,5

0,5
0,5Bài 3: 1,5đ

0,25


0,25Bài 4: 1đ0,5
0,25
0,25


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 (2013-2014)CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNGTHẤP

VẬN DỤNG CAO

TỔNG

Căn bậc hai số họcTìm xSố câu

Số điểm


Tỉ lệ %1

1.5


15%
1

1.5


15%

HĐT
Vận dụng HĐT đưa thừa số ra ngoài dấu căn, tìm x


Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %
2

3.5


35%2

3.5


35%

Khai phương một tích ,một thương

Khai phương một tích ,một thương, cộng các căn thức đồng dạng

Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %

1

1.0


10%


1

1.0


10%

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Trục mẫu, rút gọn biểu thúc

Rút gọn biểu thức

Rút gọn ,tìm GTNN
Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %
1

1.5


15%

1

1.5


15%

1

1.0


10%

3

4.0


40%

TỔNG

1

1.0


10%

3

5.0


50%

2

3.0


30%

1

1.0


10%

7

10.0


100%

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương