Tên xét nghiệmtải về 53.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích53.37 Kb.


Sở Y tế: ..............................

BV: ....................................


PHIẾU XÉT NGHIỆM HOÁ SINH MÁU


MS: 33/BV-01

Số .....................T

hường: Cấp cứu:


- Họ tên người bệnh: .............................................................. Tuổi: ......................... Nam/Nữ

-


Địa chỉ: ...................................................................Số thẻ BHYT:

- Khoa: ....................................................................................... Buồng: .....................................Giường:

- Chẩn đoán:


Tên

xét nghiệm

Trị số

bình thường

Kết quả

Tên

xét nghiệm

Trị số

bình thường

Kết quả

Urê

2,5-7,5 mmol/L
Sắt

Nam: 11-27 mol/L

Nữ : 7-26 mol/L


Glucose

3,9- 6,4 mmol/L
Magiê

0,8- 1,00 mmol/L
Creatinin

Nam: 62- 120 mol/L

Nữ : 53- 100 mol/L


AST (GOT)

 37 U/L- 370 C
Acid Uric

Nam:180- 420 mol/L

Nữ : 150- 360 mol/L


ALT (GPT)

 40 U/L- 370 C
BilirubinT.P

 17 mol/L
AmylaseBilirubinT.T

 4,3 mol/L
CK

Nam: 24-190U/L- 370

Nữ: 24- 167 U/L- 370


BilirubinG.T

 12,7 mol/L
CK-MB

 24 U/L- 370
ProteinT.P

65- 82 g/L
LDH

230- 460 U/L- 370
Albumin

35- 50 g/L
GGT

Nam: 11- 50 U/L- 370

Nữ : 7- 32 U/L- 370


Globulin

24- 38 g/L
Cholinesterase

5300- 12900 U/L- 370
Tỷ lệ A/G

1,3-1,8
Phosphatase

kiềm
Fibrinogen

2- 4 g/L
Các xét nghiệm khí máu
Cholesterol

3,9- 5,2 mmol/L
pH động mạch

7,37- 7,45
Triglycerid

0,46- 1,88 mmol/L
pCO2

Nam: 35- 46 mmHg

Nữ : 32- 43 mmHg


HDL- cho.

 0,9 mmol/L
pO2 động mạch

71- 104 mmHg
LDL- cho.

 3,4 mmol/L
HCO3 chuẩn

21- 26 mmol/L
Na+

135- 145 mmol/L
Kiềm dư

-2 đến +3 mmol/L
K+

3,5- 5 mmol/L
Các xét nghiệm khác
Cl-

98- 106 mmol/L
-Calci

2,15- 2,6 mmol/L
-Calci ion hoá

1,17- 1,29 mmol/L
-Phospho

TE: 1,3- 2,2 mmol/L

NL: 0,9- 1,5 mmol/L


-
Giờ...... Ngày ..... tháng ..... năm ............. ........ Giờ ...... Ngày ..... tháng ...... năm ......

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Họ tên .............................................. Họ tên ...............................................Hướng dẫn: - In khổ A4 dọc, 1 mặt.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương