THÔng tin trọng tài viên họ và tên: Trần Quang Cường Năm sinh: 1952 Quốc tịch: Việt Nam Nơi cư trútải về 13.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.09.2016
Kích13.62 Kb.

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

Họ tên: Trần Quang Cường
Năm sinh: 1952
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi cư trú: Hà Nội
Công việc hiện ti:
-Luật sư, Đoàn luật sư của tỉnh Lạng Sơn từ năm 1995;
-Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Việt

Nam và Công nghiệp từ năm 1998.
Lĩnh v c chuyên môn: Vận tải và hàng hải, giải quyết tranh chấp thương mại và luật

thương mại


Nơi công tác:
Trình đ/Học hàm/Học vị: (quá trình, nơi đào tạo…)
-Trình độ: Cử nhân, chuyên ngành: Luật, Kinh tế quốc tế
-Quá trình đào tạo:
+Đại học Quốc gia Moscow (MGIMO), Khoa Quan hệ kinh tế quốc tế (1970 - 1975);
+Đại học Mở Hà Nội, Khoa Luật (1996 - 1998). Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga thành thạo Quá trình công tác/kinh nghim khác (nếu có):

-1975/1982: Quản lý tàu và cán bộ pháp chế Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương Việt Nam (VIETFRACHT);


- 1983/1986: Chuyên viên pháp chế bảo hiểm hàng hải Hull và P & I của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt);
- 1987/1996: Cán bộ pháp chế bảo hiểm và Trưởng phòng Khai thác Công ty Vận tải Đường biển Hà Nội (HAMATCO);
- 1997/2006: Phó Giám đốc Công ty Vận tải Đường biển Hà Nội (HAMATCO);
- Từ năm 1993 lên đến nay: Trưởng ban Phân bổ tổn thất chung bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Từ năm 1998 tới nay: Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;


- Từ năm 2007 đến nay: Luật sư tại Văn phòng lu ật sư Ngôi sao Quốc tế (International Star Law Firm), Hà Nội.
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương