Số Hồ sơ: 201/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh tự nguyệntải về 20.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích20.14 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 15/10/2012


Số Hồ sơ: 201/……………/THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH tự nguyện

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 08 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

A.

Hồ sơ cá nhân:

 

I

Đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:

 

1.

Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực, 01 bản/người)

 

2.

Tờ khai tham gia BHXH Tự nguyện (mẫu A02-TS, 02 bản/người)

 

Đối với người đã tham gia BHXH trước đó, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Sổ BHXH (Bản sao, 01 bản/người)

 

2.

Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần - nếu có (mẫu C15a-TS, 01 bản/người)
II

Thay đổi mức đóng, phương thức đóng:

 

1.

Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (mẫu D01-TS)

 

B.

Hồ sơ đơn vị đại diện cho người lao động đóng BHXH Tự nguyện. Ngoài những hồ sơ bắt buộc tại phần I. A, bổ sung thêm:

 

1.

Phiếu đăng ký tham gia BHXH Tự nguyện (mẫu 02/ĐKTN, 02 bản)

 

2.

Danh sách người tham gia BHXH Tự nguyện (mẫu D05-TS, 03 bản)

 

3.

File dữ liệu: Chuyển bằng IMS  bằng USB;  bằng email; 

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: Resource -> hoso
hoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
hoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
hoso -> Mẫu số 01 Đcnt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
hoso -> Phụ lục số 06 MẪu biên bảN ĐIỀu tra tai nạn lao đỘng
hoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
hoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
hoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
hoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hoso -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương