Sở giáo dục và ĐÀo tạo thái bìNHtải về 53.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích53.5 Kb.
#54130
  1   2   3
De kiem tra hoa 10NCchuong 34SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường THPT Đào Duy TừĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HOÁ 10- BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT-CHƯƠNG 3,4
Thời gian làm bài:45 phút;
(25 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận)Họ, tên :..........................................................................
Lớp :...............................................................................
Câu 1: Hệ số cân bằng của phản ứng: FeS + HNO3 -------> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O lần lượt lả:
A. 1,12,1,1,6,6 B. 1,9,1,1,3,2 C. 1,6,1,1,3,2 D. 1,12,1,1,9,5
Câu 2: Hãy xác định hóa trị và số o xihóa của N trong HNO3?
A. N hóa trị 5 và số oxihóa +5 B. N hóa trị 4 và số oxihóa +5
C. N hóa trị 3 và số oxihoá +3 D. N hóa trị 3 và số oxihoá +5
Câu 3: Cho 2 nguyên tố X và Y là 2 nguyên tố nhóm A. X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm VA. Hợp chất tạo bởi X và Y có công thức đơn giản nhất dạng:
A. X2Y3 B.X2Y5 C. X5Y2 D. X3Y2
Câu 4: Liên kết trong phân tử K2SO4 là những liên kết nào khi các nguyên tử đều ở trạng thái cơ bản
A. Liên kết cộng hóa trị phân cực (1) B. Liên kết cho-nhận(3)
C. Liên kết ion(2) D. Cả (1),(2),(3)
Câu 5: Cho biết vai trò của H2SO4 trong phản ứng sau:
Fe SO4 + KMnO4 + H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

tải về 53.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương