SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNH


Phương trình lượng giác bậc caotải về 5.41 Mb.
trang41/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   61
Phương trình lượng giác bậc cao

Ví dụ 1 : Tìm một nghiệm của phương trình sau đây :Nhận xét : Phương trình trên là một phương trình bậc 5 và nó có tối đa 5 nghiệm, nhưng chúng ta chưa công thức nghiệm tổng quát để giải phương trình trên. Tuy nhiên bằng sự hổ trợ của máy tính cầm tay chúng ta có thể tìm được một số nghiệm gần đúng của nó trong một vài trương hợp.

Ví dụ 2 : Tìm một nghiệm của phương trình sau đây (lấy cận )

QTAP: (fx-570ES)

Ví dụ 3 : Tìm một nghiệm của phương trình sau đây (lấy cận )

    1. Hương dẫn sử dụng máy tính cầm tay để giải phương trình lương giác cơ bản

      1. Cách sử dụng hàm arcsin () ; arccos () ; arctan () ; arccot và vận dụng vào giải phương trình lượng giác.1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương