Phụ lục số 1. Đơn vịtải về 100.04 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích100.04 Kb.
#53243
1   2   3   4   5
pl 1 ctu 2786

Huyện:............................

Mẫu số: C52- X

UBND xã:.......................

(Ban hành theo TT số: /2011/TT-BTC

Mã ĐVSDNS:................

ngày của BTC)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Số:..............

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Căn cứ quy định của UBND xã về: ...................................................................
Căn cứ kết quả chọn khoán ngày .......... tháng ..........năm ...............................
Hôm nay ngày..........tháng...........năm..., tại......................................................
Chúng tôi gồm:
Một bên là UBND xã (bên giao khoán gọi tắt là Bên A):
Ông /Bà............Chức vụ: ................Đại diện cho UBND xã..............................
Ông/Bà............Chức vụ: ................Kế toán trưởng xã ......................................
Có TK số:.......................................tại................................................................
Một bên là.................... (bên nhận khoán gọi tắt là Bên B):

Ông /Bà.............Chức vụ: ................... Đại diện cho.........................................


Ông/ Bà.............Chức vụ: ....................Kế toán trưởng......................................
Có TK số:........................................... Tại.........................................................
Cùng thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán với các điều khoản sau:

Điều 1:


- Bên A cho Bên B nhận khoán .............. trong thời gian .................................
Gồm các công việc với nội dung quy định như sau:
1- .......................................................................................................................
2- .......................................................................................................................


Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng:
- Ngày bắt đầu: .................................................................................................
- Ngày kết thúc:.................................................................................................


Điều 3:
- Giá trị của Hợp đồng Bên ....... phải thanh toán cho Bên ...... là............ đồng.
Viết bằng chữ:....................................................................................................

- Phương thức thanh toán: .................................................................................


- Thời hạn thanh toán quy định như sau:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................tải về 100.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương