Phụ lục 5 Biểu 1QĐ 989tải về 90.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích90.62 Kb.
Phụ lục 5 Biểu 1QĐ 989

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU LÂM HỌC CHỦ YẾU RỪNG TRE NỨATT

Hộ (Đơn vị thiết kế)

Địa danh

Diện tích

Trạng thái

D (cm)

H (m)

Mật độ c/ha

Độ che phủ

Độ dốc Bq (Độ)

Sổ hồ sơ giao đất Lâm nghiệp

TK

KH

Cộng


Ngày...tháng năm 200...

UBND xã Chủ rừng Tư vấn thiết kế (Ký tên, đóng dấu)
: Files -> TTHanhChinhCong
Files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
Files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
Files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
Files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
Files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
TTHanhChinhCong -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương