Ngày 07/7/2010, Chính phủ phủ có Văn bản số 1152/TTg-ktth về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩutải về 6.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.12 Kb.
Ngày 07/7/2010, Chính phủ phủ có Văn bản số 1152/TTg-KTTH về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo như sau :

- Bộ NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành để tiếp tục áp dụng biện pháp tạm dừng nhập khẩu các loại phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh ; áp dụng chế độ kiểm dịch thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu trước khi thông quan hàng hóa, không áp dụng chế độ thông quan trước kiểm tra sau ; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu các loại để làm cơ sở cho việc kiểm sóat nhập khẩu ; Ban hành văn bản quy định danh mục các mặt hàng nông, thủy sản, gia súc, gia cầm nhập khẩu phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) khi làm thủ tục thông quan. Xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với ngành thú y.

- Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan đối với sản phẩm đông lạnh TNTX tại các cửa khẩu quốc gia, quốc tế, không cho phép thông quan loại hàng này tại các cửa khẩu phụ, lối mở ; hạn chế việc mở container chia nhỏ lô hàng trong quá trình vận chuyển và tổ chức giám sát toàn bộ các lô hàng sản phẩm đông lạnh TNTX ; không gia hạn đối với các lô hàng thực phẩm đông lạnh TNTX đã lưu tại Việt Nam quá thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Bộ Công thương chủ trì, bàn với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh khu vực biên giới nghiên cứu, bổ sung cơ chế quản lý đối với thực phẩm đông lạnh TNTX (quy định danh mục mặt hàng ; thủ tục thông quan ; rút ngắn thời hạn hàng hóa được phép lưu tại Việt Nam…) báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.- Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh khu vực biên giới khẩn trương triển khai các biện pháp về kiểm sóat nhập khẩu nông sản, thực phẩm,…; phối hợp với Ban 127 TW nắm tình hình, tăng cường giám sát, kiểm tra và kịp thời có phương án ngăn chặn các hành vi buôn lậu sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh./
: 2012
2012 -> Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
2012 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Người yêu lạ lùng nhất
2012 -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
2012 -> SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2
2012 -> Commerce department international trade
2012 -> Những câu châm ngôn hay bằng tiếng Anh
2012 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
2012 -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương