NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam


NGÂN HÀNG.......... PHỤ LỤC SỐ 03tải về 280.08 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích280.08 Kb.
#990
1   2   3

NGÂN HÀNG.......... PHỤ LỤC SỐ 03
KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO THÔNG TƯ SỐ 11 /2013/TT-NHNN PHÂN THEO ĐỊA BÀN CHO VAY

Đến ngày ….. tháng ...... năm .........

Đơn vị: đồng
STT

Tỉnh, thành phố

Doanh số cho vay lũy kế từ đầu chương trình

Doanh số thu nợ lũy kế từ đầu chương trình

Dư nợ

Số lượng khách hàng còn dư nợ

Số tiền cam kết cho vay

Số lượng khách hàng cam kết cho vay(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 1.1

Cho vay đối với khách hàng cá nhân, trong đó:

 

 

 

 

 

 a

Cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 b

Cho vay thuê, mua nhà ở thương mại

 

 

 

 

 

 c

Cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở

 

 

 

 

 

 1.2

Cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, trong đó:

a

Cho vay xây dựng mới nhà ở xã hội

b

Cho vay đầu tư cải tạo nhà ở xã hội

1.3

Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, trong đó:

 

 

 

 

 

 a

Cho vay dự án xây dựng nhà ở xã hội

b

Cho vay dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội

2

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 2.1

Cho vay đối với khách hàng cá nhân, trong đó:

 

 

 

 

 

 a

Cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 b

Cho vay thuê, mua nhà ở thương mại

 

 

 

 

 

 c

Cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở

 

 

 

 

 

 2.2

Cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, trong đó:

 

 

 

 

 

 a

Cho vay xây dựng mới nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 b

Cho vay đầu tư cải tạo nhà ở xã hội

2.3

Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, trong đó:

a

Cho vay dự án xây dựng nhà ở xã hội

b

Cho vay dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội

3

Tỉnh/thành phố…

 

 

 

 

 

 3.1

Cho vay đối với khách hàng cá nhân, trong đó:

a

Cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

b

Cho vay thuê, mua nhà ở thương mại

c

Cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở

 

 

 

 

 

 3.2

Cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, trong đó:

 

 

 

 

 

 a

Cho vay xây dựng mới nhà ở xã hội

b

Cho vay đầu tư cải tạo nhà ở xã hội

 

 

 

 

 

 3.3

Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, trong đó:

a

Cho vay dự án xây dựng nhà ở xã hội

b

Cho vay dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội

...Tổng cộng, trong đó:

 

 

 

 

 

   1. Cho vay đối với khách hàng cá nhân, trong đó:

  • Cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

  • Cho vay thuê, mua nhà ở thương mại

  • Cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở

  1. Cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, trong đó:

  • Cho vay xây dựng mới nhà ở xã hội

  • Cho vay đầu tư cải tạo nhà ở xã hội

  1. Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, trong đó:

  • Cho vay dự án xây dựng nhà ở xã hội

  • Cho vay dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội…… Ngày…….. tháng…….. năm 20…

Lập biểu
Kiểm soát

Ngân hàng

(Người đại diện hợp pháp của ngân hàng ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 02

NGÂN HÀNG..........

DỰ KIẾN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

Chủ đầu tư

Tên dự án, địa điểm dự án

Mục đích

vay vốn

Số tiền

dự kiến cho vay

Số tiền dự kiến giải ngân từ nguồn tái cấp vốn

Số tiền dự kiến giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng

1

Doanh nghiệp A
Đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

...

...

...

2

Doanh nghiệp B
...

...

...

...

...

3

...

...

...

...

...

...

TỔNG CỘNG

...

...

...

…… Ngày…….. tháng…….. năm 20…

Lập biểu

Kiểm soát

Ngân hàng

(Người đại diện hợp pháp của ngân hàng ký tên và đóng dấu)
tải về 280.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương