CÔng ty cổ phần chứng khoán an bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 84.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích84.6 Kb.
#28279

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số: 635/ABS-HĐQT2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015


Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Địa chỉ trụ sở chính : 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 04.35624626 Fax: 04.35624628

- Vốn điều lệ : 397.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị


 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị ABS đã tổ chức 11 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.
Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1.

Ông Vũ Văn Tiền

Chủ tịch

11

100%
2

Ông Hoàng Văn Tùy

Thành viên

11

100%
3

Ông Bùi Trung Kiên

Thành viên

11

100% 1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) tiến hành hoạt động giám sát đối với công tác điều hành kinh doanh của Ban giám đốc công ty như sau: • Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Chứng khoán An Bình tại 36 Hoàng Cầu vào ngày 23/04/2015.

 • Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị theo sát kết quả kinh doanh hàng tháng, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc đảm bảo việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2015.

 • Thông qua chính sách và phê duyệt hạn mức rủi ro năm 2015; thông qua cơ chế lương kinh doanh năm 2015; thông qua chủ trương kết hợp hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và đầu tư chứng khoán với đối tác; thông qua chủ trương và phê duyệt phương án phát hành 300 tỷ trái phiếu ABS với đối tác; xem xét việc ban hành quy chế lương, ban hành lại quy chế đầu tư và quy chế quản lý tài chính…

 • Theo dõi chặt chẽ việc tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh của Công ty và việc tổ chức kiểm soát các nguy cơ rủi ro trong hoạt động. Thống nhất và chỉ đạo chặt chẽ việc xử lý các tài sản tồn đọng và thúc đẩy việc thu hồi các khoản nợ của Công ty.

 • Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hành tiết kiệm và sử dụng chi phí có hiệu quả bên cạnh việc thúc đẩy kinh doanh.
 1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại ABS không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị chỉ thống nhất cử ông Hoàng Văn Tùy (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị ABS) theo Quyết định số 551/QĐ-HĐQT2014 phụ trách hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro được quy định tại Điều 7 Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 về việc ban hành vào Quy chế Hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:


 1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
Stt

Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

613/NQ-ĐHCĐ2015

23/04/2015

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán An Bình
 1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

599/QĐ-HĐQT2015

27/01/2015

Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro 2015

2

601/NQ-HĐQT2015

02/03/2015

Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch 2015

3

603/QĐ-HĐQT2015

10/03/2015

Quyết định của HĐQT thông qua chủ trương kết hợp hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và đầu tư chứng khoán với đối tác

4

605/QĐ-HĐQT2015

17/03/2015

Quyết định của HĐQT thông qua việc thanh lý tài sản cố định

5

615/QĐ-HĐQT2015

23/04/2015

Quyết định của HĐQT về việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV

6

617/QĐ-HĐQT2015

23/04/2015

Quyết định của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

7

620/QĐ-HĐQT2015

22/05/2015

Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành 50 tỷ trái phiếu ABS với NCB

8

622/QĐ-HĐQT2015

25/05/2015

Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành 50 tỷ trái phiếu ABS với tổ chức, cá nhân khác

9

624/QĐ-HĐQT2015

26/05/2015

Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành 200 tỷ trái phiếu ABS

10

626/QĐ-HĐQT2015

26/05/2015

Quyết định của HĐQT thông qua phương án kinh doanh 200 tỷ trái phiếu ABS

11

628/QĐ-HĐQT2015

25/06/2015

Quyết định của HĐQT thay đổi thời gian phát hành 200 tỷ trái phiếu ABS


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :


STT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKDNgày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKDĐịa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

1

Cty CP tập đoàn Đầu tư An Bình0102331917

02/07/2013

Sở KH-ĐT Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

29/12/2008

23/04/2015

Bà Uyên – TGĐ thôi là thành viên BKS của ABS


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan


 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:Stt

Tên tổ chức/cá nhân


TK giao dịch chứng khoán

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD


Ngày cấp CMND/ ĐKKD


Nơi cấp


CMND/ ĐKKD

Địa chỉ


Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú


1

Tập đoàn Điện lực Việt Nam
0100100079

08/07/2010

Sở KH-ĐT Hà Nội

11 Cửa Bắc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội


11,486,853


28.93 %


Cổ đông sáng lập

2

Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)
0100514947


30/10/2014

Sở KH-ĐT Hà Nội

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

16,870,562


42,5%

Cổ đông sáng lập

3

Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)
0301412222


13/12/2011

Sở KH-ĐT Tp Hồ Chí Minh

170 Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh


2,065,000


5.2

%


Cổ đông sáng lập

4

Ông Đào Mạnh Kháng

Trưởng ban kiểm soát

012073456


25/08/2005

CA Hà Nội

Số 17 Ngõ 61 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, HN


2,515,000


6.34%

5

Bà Vũ Thị Hương
012073511


11/10/2008

CA Hà Nội

Số 25 Phố Ngô Văn Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm


1,426,595


3.59%


Người liên quan đến ông Kháng –BKS
và Ô Tiền-CT HĐQT

6

Cty TNHH MTV QL Nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình0104394729

18/01/2010

Sở KH-ĐT Hà Nội

101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

1.370.000

3.45%

Liên quan đến Ông Tiền – CT HĐQT
 1. Giao dịch cổ phiếu: Không có


3. Các giao dịch khác: Không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
Trân trọng kính chào,


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: Chủ tịch


 • Như kg;

 • Lưu Vp HĐQT.

(đã ký & đóng dấu)


VŨ VĂN TIỀNtải về 84.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương