Ôn tập kiểm tra học kì I- vật lý 12 dao đỘng đIỀu hòAtải về 5.63 Mb.
trang1/68
Chuyển đổi dữ liệu19.04.2018
Kích5.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tổ Lý - KTCN


ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I- VẬT LÝ 12
§1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA


  1. Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(t + ), đại lượng (t + ) gọi là:

A.biên độ của dao động. B.tần số góc của dao động.

C.pha của dao động. D.chu kì của dao động.  1. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi

A.li độ có độ lớn cực đại. B.li độ bằng không.

C.pha cực đại. D.gia tốc có độ lớn cực đại.  1. Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng không khi vật có:

A.li độ lớn cực đại. B.vận tốc cực đại.

C.li độ cực tiểu. D.vận tốc bằng không.  1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t + ). Trong một chu kì, vật đi được quãng đường là:

A.4A. B.2A. C.1A. D.3A.

  1. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là

A. vmax = A. B. vmax = A C. vmax = – A. D. v max = – A.

  1. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

A. a max = A. B. a max = A C. a max = –A. D. a max = – A.

  1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: . Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương