B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)tải về 14.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.33 Kb.
#1225Mẫu 1


B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):
THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Tên Bên mời thầu: Sở Y tế Tiền Giang.

  • Tên gói thầu:

Tên gói thầu

Gói thầu thuốc theo tên generic gồm 5 nhóm:

Nhóm 1:

+ Thuốc sản xuất tại cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH.

+ Thuốc sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn WHO-GMP do Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý dược) cấp giấy chứng nhận và được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước tham gia ICH cấp phép lưu hành.

Nhóm 2:

+ Thuốc sản xuất tại cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia ICH.

+ Thuốc nhượng quyền từ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc các nước tham gia ICH và được sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý dược) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP.

Nhóm 3: Thuốc sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn WHO-GMP được Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý dược) cấp giấy chứng nhận.

Nhóm 4: Thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế công bố.

Nhóm 5: gồm thuốc không đáp ứng tiêu chí phân nhóm tại nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 của gói thầu này.


Gói thầu thuốc theo tên biệt dược

Gói thầu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu gồm 2 nhóm

Nhóm 1: Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sản xuất tại cơ sở đạt tiêu chuẩn WHO-GMP do Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý dược) cấp giấy chứng nhận.

Nhóm 2: Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sản xuất tại cơ sở chưa được Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý dược) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP.

_ Tên dự án: Mua thuốc cho ngành Y tế Tiền Giang sử dụng năm 2014 – 2015.

  • Nguồn vốn: Nguồn ngân sách dành cho y tế và nguồn viện phí của đơn vị điều trị năm 2014 và năm 2015.

  • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  • Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

  • Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (cho mỗi gói thầu): 2.000.000 đồng.

  • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Y tế Tiền Giang

  • Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế Tiền Giang

  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2014

  • HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 26 tháng 9 năm 2014 tại hội trường Sở Y tế Tiền Giang.

Sở Y tế Tiền Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Tiền Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2014

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

(Đã ký)Trần Thanh Thảo

Каталог: SiteFolders -> SYT -> 166
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
SiteFolders -> Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
SYT -> Ban chấp hành trung ưƠng số 217-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
166 -> BÁo cáo công tác y tế tháng 5 năm 2016
SYT -> SẢn xuất quy mô CÔng nghiệp dầu mù u được ép từ nhân hạt của cây mù u Calophyllum inophyllum
SYT -> Sản xuất quy mô CÔng nghiệp dầu mù u được ép từ nhân hạt của cây mù u Calophyllum inophyllum

tải về 14.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương