Muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti nurafshon filialitải về 269.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2024
Kích269.45 Kb.
#57629
Razzoqov Dilxushbek algaritim 3-amaliy ishMUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI NURAFSHON FILIALI
Kompyuter injeneringi fakulteti
310-22 guruh talabasi

AMALIY ISH


Fan: Algaritimlarni loyihalash
Rahbar: Karimov S Talaba:Razzoqov Dilxushbek

Nurafshon-2024
1-topshiriq.Chiziqli dasturlash masalasi yechimi asosida xulosa va iqtisodiy tavsiyalar ishlab chiqish. Matematik model asosida iqtisodiy masala tuzishga namunalar.
#include
using namespace std;
struct Malumotlar {
double narx;
double talab;
};
Malumotlar hal_qilish() {
Malumotlar malumot;
cout << "Misol uchun narxni kiriting: ";
cin >> malumot.narx;
cout << "Misol uchun talabni kiriting: ";
cin >> malumot.talab;
return malumot;
}
void natijalarni_chiqarish(Malumotlar malumot) {
cout << "Misol uchun narx: " << malumot.narx << endl;
cout << "Misol uchun talab: " << malumot.talab << endl;
}
int main() {
Malumotlar malumot = hal_qilish();
natijalarni_chiqarish(malumot);
return 0;
}

2-topshiriq. Jadval funksiya Fur`e qatoriga yoyish. Fur`e koeffisientlarini hisoblash. Qator hadlari sonini tanlash. Taqribiy integrallash formulasini tanlash, aniqligini baholash. Fur`e qatori asosida raqamli signallar yetakchi garmonikalarini aniqlash.
#include
#include

const double PI = 3.14159265358979323846;

void furierSeries(int N) {
std::cout << "Furye qatori:\n";
for (int n = -N; n <= N; ++n) {
double a_n = 0.0;
double b_n = 0.0;
for (int k = 0; k < N; ++k) {
double theta = 2.0 * PI * k / N;
a_n += /* Funktsiya y(x) bilan hisoblash */
b_n += /* Funktsiya y(x) bilan hisoblash */
}
a_n *= 1.0 / N;
b_n *= 1.0 / N;
std::cout << "a_" << n << " = " << a_n << ", b_" << n << " = " << b_n << "\n";
}
}

int main() {
int N;
std::cout << "Furye qatorini hisoblash uchun har tomonli sonni kiriting: ";
std::cin >> N;
furierSeries(N);
return 0;
}


  1. topshiriq. Axborotlar oqimini segmentlarga ajratish. dinamik dasturlash. chiziqli model. jarayon matematik modelini tuzishda eng kichik kvadratlar usulidan foydalanish.

#include
#include
#include
std::vector> segmentlargaAjratish(std::vector& axborotlar, int segmentlarSoni) {
std::vector> segmentlar(segmentlarSoni);
double max = *std::max_element(axborotlar.begin(), axborotlar.end());
double min = *std::min_element(axborotlar.begin(), axborotlar.end());
double interval = (max - min) / segmentlarSoni;
for (int i = 0; i < axborotlar.size(); ++i) {
int index = std::floor((axborotlar[i] - min) / interval);
segmentlar[index].push_back(axborotlar[i]);
}

return segmentlar;
}

int main() {
std::vector axborotlar = {1.2, 2.5, 3.7, 4.9, 6.1, 7.3, 8.5, 9.7, 10.9};
int segmentlarSoni = 3; // Segmentlar soni
std::vector> segmentlar = segmentlargaAjratish(axborotlar, segmentlarSoni);
for (int i = 0; i < segmentlar.size(); ++i) {
std::cout << "Segment " << i + 1 << ": ";
for (int j = 0; j < segmentlar[i].size(); ++j) {
std::cout << segmentlar[i][j] << " ";
}
std::cout << std::endl;
}

return 0;
}

tải về 269.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương