Mẫu đề cương môn học dạy bằng tiếng Việt ĐỀ CƯƠng môn họCtải về 153.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích153.15 Kb.
Mẫu đề cương môn học dạy bằng tiếng ViệtĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MSMH

Tên môn học

Số tín chỉ

XXXXX

Cảm thụ nghệ thuật nghe nhìn

03
Sử dụng kể từ học kỳ: …. năm học …… theo quyết định số …… ngày …..….


 1. Quy cách môn học:

Số tiết

Số tiết phòng học

Tổng số tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Đi thực tế

Tự học

Phòng lý thuyết

Phòng thực hành

Đi thực tế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

75

15

60

0

0

0

75

0

0

(1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9)


 1. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học:  Liên hệ

  Mã số môn học

  Tên môn học

  Môn tiên quyết: không có

  1.  Môn song hành: không có

  1.  Điều kiện khác: không có

  1.


 1. Tóm tắt nội dung môn học:

  Môn học này giới thiệu một số loại hình nghệ thuật nghe nhìn tiêu biểu (nhiếp ảnh, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình) và tạo điều kiện để người học được hướng dẫn tiếp cận, thưởng thức, cảm thụ và trao đổi về những tác phẩm đại diện của các loại hình nghệ thuật này, từ đó xây dựng cho mình cảm quan nghệ thuật nghe nhìn, một yếu tố không thể thiếu của người hoạt động trong lĩnh vực nghe nhìn. 1. Mục tiêu của môn học:

  Môn học Cảm thụ nghệ thuật nghe nhìn có những mục tiêu cụ thể như sau

Stt

Mục tiêu của môn học

1

Phân loại các loại hình nghệ thuật nghe nhìn: hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, điện ảnh

2

Tích lũy được kiến thức về lịch sử phát triển và đặc thù nghệ thuật của các loại hình trên

3

Tiếp cận, thưởng thức các tác phẩm tiêu biểu của các loại hình nghệ thuật nghe nhìn

4

Xây dựng cảm quan nghệ thuật cá nhân dành cho các tác phẩm nghệ thuật nghe nhìn
 1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt

Kết quả đạt được

1

Biết phân loại và có cái nhìn hệ thống về các loại hình nghệ thuật nghe nhìn cơ bản

2

Có tư duy đón nhận, say mê tìm tòi để phát hiện tính thẩm mỹ trong tác phẩm nghệ thuật nghe nhìn

3

Từng bước lắng nghe, ghi nhận cảm quan nghệ thuật do các tác phẩm nghệ thuật nghe nhìn gợi lên trên chính bản thân mình

4

Trao đổi, bình luận và nuôi dưỡng cảm quan nghệ thuật nói trên trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này
 1. Phương thức tiến hành môn học:

 1. Môn học tiến hành bằng các bài giảng trên lớp, các bài tập cá nhân và các bài tập nhóm.

 2. Các cách tổ chức:

  • Giảng trên lớp (Lecture): giảng viên truyền đạt phần lý thuyết đồng thời cho ví dụ bằng các tác phẩm tranh, phim, nhạc… để sinh viên phân tích và tham gia phát biểu ý kiến

  • Bài tập cá nhân (Tutorial): giảng viên hướng dẫn sinh viên tham khảo các tác phẩm chọn lọc, yêu cầu sinh viên thực hiện bài tập tại lớp hoặc về nhà, kết quả bài tập được sửa xen kẽ trong giờ các giờ bài tập tiếp theo

  • Bài tập nhóm: căn cứ theo yêu cầu của học phần, giảng viên sẽ chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm từ 5 đến 8 sinh viên) và tổ chức để sinh viên làm việc và thảo luận. Giảng viên sẽ hỗ trợ các nhóm sinh viên trong quá trình thảo luận và trình bày ý kiến.

 1. Sĩ số tối đa trên lớp là 70.

 2. Giảng bằng tiếng Việt, có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ

 3. Các yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia môn học:

  • Sau mỗi buổi giảng, sinh viên làm các bài tập đã cho trong giờ giảng, tham khảo sách và các tư liệu khác để tự làm phong phú nguồn cảm hứng nghệ thuật.

  • Nếu sinh viên có vấn đề trong việc tiếp thu kiến thức và đặc biệt là về phương pháp tự phát hiện, ghi nhận cảm xúc qua các tác phẩm nghệ thuật, sinh viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ bài tập để thảo luận cùng giảng viên.

  • Sinh viên tham gia các ví dụ, điển cứu, bài tập mẫu ở lớp và tích cực hoàn tất bài tập về nhà.


Loại hình phòng

Số tiết

1

Phòng lý thuyết

75

2

Phòng thực hành máy tính
3

Phòng thực hành mạng
4

Phòng thực hành bếp
5

Phòng thực hành nhà hàng
6

Phòng thực hành buồng
7

Phòng thực hành tiếp tân
8

Phòng thực hành du lịch
9

Phòng thực hành hóa sinh
10

Phòng thiết kế, tạo mẫu
11

Phòng thực hành may
12

Đi thực tế, thực địa...Tổng cộng

75
STT

Cách tổ chức giảng dạy

Mô tả ngắn gọn

Số tiết

Sĩ số SV tối đa

1

Giảng trên lớp (lecture)

Các bài giảng lý thuyết

75

70

2

Bài tập cá nhân

Các bài tập được hướng dẫn tại lớp, cho về nhà và được sửa xen kẽ trong giờ lý thuyết

Xen kẽ trong các giờ lý thuyết
3

Bài tập thảo luận nhóm

Tùy theo học phần, giảng viên sẽ phân lớp theo nhóm và tổ chức thảo luận

Xen kẽ trong các giờ bài tập

5 – 8 sinh viên / nhóm
 1. Tài liệu học tập:

 1. Tài liệu bắt buộc:

   • Bước Đầu Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật – Tác giả Nguyễn Cao Đàm ,Trần Cao Lĩnh, 1967 (ebook)

   • Phân tích tác phẩm (âm nhạc) tập 1 và 2 - Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, năm xuất bản: 2005

   • Tủ sách điện ảnh (đặt tại Đại học Hoa Sen)

 • Dạo chơi vườn điện ảnh - Tác giả: Việt Linh, Nxb Văn Hoá Sài Gòn 2006

 • Khung hình tự sự - Tác giả: Việt Linh, Nxb Văn Hoá Sài Gòn 2006

 • Gọi tiếng cho hình - Tác giả: Việt Linh, Nxb Văn Hoá Sài Gòn 2006

   • Bài giảng của giảng viên 1. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo):
   • “Điện ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu”, tác giả Trần Trọng Đăng Đàn – NXB Tổng hợp TPHCM 2011

   • “Lịch Sử Điện Ảnh Thế Giới” - Tác giả: David Thomson - NXB Mỹ thuật 2006

   • Lược sử âm nhạc Việt Nam – Tác giả Thủy Loan – 1993 – NXB Âm nhạc

   • Lịch sử Âm nhạc thế giới 1 - Tác giả: Nguyễn Xinh, năm xuất bản: 1983

   • Nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam – Khám phá & Hội nhập – Tác giả Trần Việt Văn, NXB Thanh niên phát hành tháng 9-2006
 1. Đánh giá kết quả học tập môn học:

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập

Trong từng học phần, sinh viên học môn “Cảm thụ nghệ thuật nghe nhìn” sẽ được giảng viên đánh giá riêng biệt trên các loại hình:1) Bài làm cá nhân

Bài làm cá nhân sẽ được sinh viên thực hiện theo yêu cầu của giảng viên phụ trách học phần. Bài làm này có thể được thực hiện tại nhà, tại lớp, và được giảng viên tính trọng số trong bảng điểm của học phần.


2) Bài làm nhóm

Bài làm nhóm cũng sẽ được giảng viên tổ chức cho sinh viên thực hiện trong quá trình tiến hành học phần, nội dung thùy thuộc vào từng giảng viên. Bài làm này cũng được giảng viên tính trọng số trong bảng điểm của học phần.


Sau khi có điểm đánh giá của 4 học phần, phòng Đào tạo sẽ cộng và chia trung bình cho tổng số học phần để có điểm trung bình môn học của mỗi sinh viên.
2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập

  * Đối với học kỳ chính:

  Thành phần

  Thời lượng

  Tóm tắt biện pháp đánh giá

  Trọng số

  Thời điểm

  Kiểm tra cuối học phần nhiếp ảnh
  Hình thức kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

  25%

  Kết thúc học phần

  Kiểm tra cuối học phần Hội họa
  Hình thức kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

  25%

  Kết thúc học phần

  Kiểm tra cuối học phần Âm nhạc
  Hình thức kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

  25%

  Kết thúc học phần

  Kiểm tra cuối học phần Điện ảnh
  Hình thức kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

  25%

  Kết thúc học phần
  Tổng

  100%


3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity)

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau:  1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào.

  2. Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu:

 1. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp.

 2. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác.

 3. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp.

 4. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau.

  1. Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này. 

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. (tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được. 1. Phân công giảng dạy:

STT

Họ và tên

Email, Điện thoại,
Phòng làm việc


Lịch tiếp SV

Vị trí giảng dạy

1

Trần Nguyệt Sa

nguyetsa@gmail.com

0983293435Chưa xác định

Học phần Âm nhạc

2

Đỗ Hữu Thành

Thanh.dohuu@hoasen.edu.vn

Phòng 301 (cơ sở Tản Viên)Chưa xác định

Học phần nhiếp ảnh

3

Nguyễn Vinh Sơn

Nguyen_vinhson@yahoo.com

Chưa xác định

Học phần Điện ảnh

4

Nguyễn Thanh Long

saigonungdung@gmail.com

Chưa xác định

Học phần Hội họa
 1. Kế hoạch giảng dạy:

 • Đối với học kỳ chính:

Tuần/Buổi

Thời lượng (tiết)

Tựa đề bài giảng

Tài liệu bắt buộc /tham khảo

Công việc sinh viên phải hoàn thànhPhần 1 : Cảm thụ nghệ thuật hội họa

1/1

3

Một vài quan điểm gợi ý về cảm thụ thẩm mỹ trong nghệ thuật hội họa

+ Tham khảo tác phẩmBài soạn của giảng viên
2/2

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ thẩm mỹ trong hội họa 1

Tác phẩm do giảng viên chọn
2/3

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ thẩm mỹ trong hội họa 2

Tác phẩm do giảng viên chọn
3/4

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ thẩm mỹ trong hội họa 3

Tác phẩm do giảng viên chọn
3/5

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ thẩm mỹ trong hội họa 4

Tác phẩm do giảng viên chọn


Phần 2: Cảm thụ nghệ thuật nhiếp ảnh

4/6

3

Giới thiệu chung về nghệ thuật nhiếp ảnh

Một vài quan điểm gợi ý về cảm thụ nghệ thuật trong nhiếp ảnhBài soạn của giảng viên

5/7

3

Lý thuyết và bài tập phân tích bố cục và cảm xúc trong nhiếp ảnh 1

+ Tham khảo tác phẩm

+ Bài tập phân tích bố cục


Tác phẩm do giảng viên chọn
5/8

3

Lý thuyết và bài tập phân tích bố cục và cảm xúc trong nhiếp ảnh 2

+ Tham khảo tác phẩm

+ Bài tập phân tích bố cục


Tác phẩm do giảng viên chọn
6/9

3

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ ánh sáng và cảm xúc trong nhiếp ảnh 1

+ Tham khảo tác phẩm

+ Bài tập phân tích ngôn ngữ ánh sáng


Tác phẩm do giảng viên chọn
6/10

3

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ ánh sáng và cảm xúc trong nhiếp ảnh 2

+ Tham khảo tác phẩm

+ Bài tập phân tích ngôn ngữ ánh sáng

Bài kiểm tra không tập trung (thời lượng 30 phút)Tác phẩm do giảng viên chọn


Phần 3 : Cảm thụ nghệ thuật âm nhạc

7/11

4

Giới thiệu chung về nghệ thuật âm nhạc

Một vài quan điểm về cảm thụ nghệ thuật trong âm nhạcBài soạn của giảng viên

Phân tích tác phẩm (âm nhạc) tập 1 và 2


8/12

2

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ âm nhạc và cảm xúc 1

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân biệt thể loại


Tác phẩm do giảng viên chọn
8/13

3

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ âm nhạc và cảm xúc 2

+ Tham khảo tác phẩm

+ Lắng nghe – ghi nhận


Tác phẩm do giảng viên chọn
9/14

2

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ âm nhạc và cảm xúc 3

+ Tham khảo tác phẩm

+ Lắng nghe – ghi nhận


Tác phẩm do giảng viên chọn
9/15

3

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ âm nhạc và cảm xúc 4

+ Tham khảo tác phẩm

+ Trình bày cảm xúc cá nhân


Tác phẩm do giảng viên chọn
10/16

3

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ âm nhạc và cảm xúc 5

+ Tham khảo tác phẩm

+ Trình bày bằng ngôn ngữ theo nhóm / theo thể loại


Tác phẩm do giảng viên chọn
10/17

3

Lý thuyết và bài tập về ngôn ngữ âm nhạc và cảm xúc 6

+ Tham khảo tác phẩm

+ Trình bày


Tác phẩm do giảng viên chọn


Phần 4 : Cảm thụ nghệ thuật điện ảnh

11/18

2

Giới thiệu chung về nghệ thuật điện ảnh

Ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc trong điện ảnhBài soạn của giảng viên

Tủ sách điện ảnh (3 cuốn đã chọn)


11/19

3

Một vài quan điểm về cảm thụ nghệ thuật đối với tác phẩm điện ảnh

Bài soạn của giảng viên
12/20

2

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 1

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc


Tác phẩm do giảng viên chọn
12/21

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 2

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc cá nhân


Tác phẩm do giảng viên chọn
13/22

2

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 3

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc cá nhân


Tác phẩm do giảng viên chọn
13/23

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 4

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc cá nhân


Tác phẩm do giảng viên chọn
14/24

2

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 5

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc – trao đổi nhóm


Tác phẩm do giảng viên chọn
14/25

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 6

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc – trao đổi nhóm


Tác phẩm do giảng viên chọn
15/26

2

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 7

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc – thể hiện


Tác phẩm do giảng viên chọn
15/27

3

Lý thuyết và bài tập cảm thụ nghệ thuật trong điện ảnh 8

+ Tham khảo tác phẩm

+ Phân tích cảm xúc – thể hiện


Tác phẩm do giảng viên chọn: sites -> default -> files -> 2013
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
2013 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
2013 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 57/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Restructuring and business evaluation
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương