MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (hardware) Ngô Kim Thuậntải về 5.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.46 Kb.
#21780
MẠNG TRUYỀN THÔNG ĐA ĐIỂM THEO CHUẨN EIA-485 (HARDWARE)

Ngô Kim Thuận

Khóa QH-2007-I/CQ , ngành Công nghệ Cơ điện tử

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp:

Khoá luận tốt nghiệp của em thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu về mạng truyền thông đa điểm theo chuẩn EIA-485. Trong nội dung của khóa luận, em tập trung vào tìm hiểu lý thuyết về chuẩn EIA-485, đồng thời vận dụng những kiến thức thu được để tiến hành thiết kế mạng gồm 3 trạm, các trạm trong mạng sử dụng vi điều khiển PIC, chip PIC16F877A cho trạm tớ, PIC18F4431 cho trạm chủ. Trong khóa luận cũng giới thiệu về một số khối chức năng của vi điều khiển như bộ định thời/đếm (Timer/counter), khối chuyển đổi tương tự-số (ADC), khối truyền thông nối tiếp bất đồng bộ (USART), các khối đo nhiệt độ, khối hiển thị LCD, điều khiển và đo vận tốc động cơ. Việc thiết kế các mạch được thực hiện trên phần mềm thiết kế Altium designer 6.9:

+ Một trạm chủ (Master) có khả năng giao tiếp với các trạm tớ (Slave), đồng thời trạm chủ truyền dữ liệu nhận được lên máy tính.

+ Các trạm tớ thực hiện các công việc riêng biệt bao gồm:

Trạm tớ 1: Thực hiện đo nhiệt độ, truyền nhiệt độ đo được lên trạm chủ.

Trạm tớ 2: Có thể điều chỉnh vận tốc động cơ DC qua biến trở hoặc vận tốc được thiết lập bằng cách gửi từ trạm chủ xuống, thực hiện đo vận tốc động cơ thực tế qua encoder và truyền lên Master.Từ khóa: EIA - RS485tải về 5.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương