Môn Giải Tích Thời gian: 13h30, Chủ Nhật, ngày 21/02/2016tải về 71.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích71.31 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KỲ THI OLYMPIC TOÁN SV – ĐẠI HỌC VINH

LCĐ KHOA SP TOÁN HỌC NĂM HỌC 2015-2016*******

Vinh, ngày 21 tháng 02 năm 2016
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Môn Giải Tích
Thời gian: 13h30, Chủ Nhật, ngày 21/02/2016.

Địa điểm: Giảng đường A4, 201, Trường ĐH Vinh


SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chúTrần Hoài

Bảo

18/09/1991

54A


Nguyễn Thị Thùy

Chi

14/08/1997

56A2


Trần Quốc

Cường

28/06/1996

55A1


Phan Hải

Đăng

28/02/1994

56A1


Lò Văn

Đông

08/11/1995

55AGDCT


Nguyễn Chỉ

Dũng

09/01/1992

54A


Nguyễn Mạnh

Dũng

05/06/1996

55A1


Lê Bá

Dũng

30/03/1996

55A2


Lê Thị Thúy02/04/1997

56A1


Nguyễn Thị

Hân

04/10/1996

55A1


Trịnh Thị

Hằng

13/08/1996

55A2


Nguyễn Hữu

Hiếu

15/10/1994

54A


Lê Thị

Hoa

12/08/1995

54A


Nguyễn Đình

Hoàng

12/09/1997

56A2


Cao Thị

Hồng

12/09/1997

56A2


Ngô Thị Ánh

Hồng

23/03/1997

56A2


Đào Thị

Huệ

06/03/1994

54A


Đặng Quỳnh

Hương

13/03/1997

56A1


Nguyễn Ngọc

Huy

14/04/1996

55A1


Nguyễn Tất

Khánh

15/12/1996

55A1


Nguyễn Thị Hồng18/07/1995

54A


Phan Thị Mai28/06/1997

56A2


Nguyễn Thị01/09/1985

54B


Nguyễn Đức

Nghĩa

27/02/1997

56A1


Tôn Nữ Minh

Ngọc

22/12/1997

56A1


Trần Thị

Nhàn

12/04/1997

56A2


Hồ Thị

Oanh

14/10/1997

56A2


Hồ Hồng

Phú

10/12/1987

54A


Nguyễn Thị Thu

Phương

28/12/1997

56A2


Nguyễn Thị

Quyên

15/09/1996

55A2


Đinh Thị

Son
55VLCN


Đặng Danh

Tâm

18/09/1993

54A


Trần Văn

Thắng

23/04/1987

56A1


Nguyễn Thị

Thanh

04/06/1995

54A


Phạm Viết

Thông

07/06/1995

54A


Nguyễn Thị

Thủy

21/10/1996

55A2


Trần Văn

Tiệp

30/07/1990

56A2


Trần Thị

Trâm

10/08/1995

54B


Nguyễn Hà

Trang

17/05/1996

55A2


Văn Thị Quỳnh

Trang

26/04/1997

56A1


Võ Anh23/08/1993

54A


Đặng Thị Phương

Yến

15/01/1995

54A


Nguyễn Thị

Hiền
55VLCN


Lưu ý:

+) 13h45: Các thí sinh có mặt tại Giảng đường A4-201 (Mang phù hiệu đầy đủ).

+) 14h00: Bắt đầu thời gian làm bài.


: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương