Mid-term test linguistics 2(2021-2022)tải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation
*** Câu hỏi ví dụ: What is the subject in the sentence "The red roses are
blooming"?
Câu trả lời đúng cần nhập: the red roses (hoặc THE RED ROSES)
(2 Điểm) of cosmology
44
In which of the following is there a coordinate adverb phrase?
(1 Điểm)
The boy carefully opened the box and eagerly look inside.
Are the birds inside or outside the cage?
Harry slowly but surely adjusted the volume off the radio.
She quickly opened the door and close it quietly after leaving.
45
What is the sub-category of the lexical verb in the sentence?
“He looked at the man angrily.”
(1 Điểm)
[prep]


[trans]
[ditrans]
[intens]
[complex]
[intrans]
46
Complete the definition and write the word in the blank.
A sentence that asserts that two referring expressions in it have the same referent
is called a(n) _________ sentence.
(2 Điểm)
47
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
"When I saw the man, he was beating his dog with a stick."
*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.
- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
*** Câu hỏi ví dụ: What is the subject in the sentence "The red roses are
blooming"?
Câu trả lời đúng cần nhập: the red roses (hoặc THE RED ROSES)
(2 Điểm) beating his dog
48
What is the function of the underlined phrase?
“Sometimes I feel like a complete idiot”.
(1 Điểm)
[oP]
[dO]
[aA]


[sA]
[PC]
[sP]
[iO]
Gửi
Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft
không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật
của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.
Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms |
Quyền riêng tư và cookie
|
Điều khoản sử dụng

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương