Mid-term test linguistics 2(2021-2022)tải về 223.96 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích223.96 Kb.
#54712
  1   2   3   4   5   6   7   8
Đề-mid-2022
2022-RW4-MID, 2022 Sư phạm - Đáp án, Colorful-Creative-Social-Media-Brainstorm-Presentation


Mid-term test LINGUISTICS
2(2021-2022)
1
Which of the following is true?
(1 Điểm)
The sense of 'meal' is included in the sense of 'breakfast'.
The sense of 'mammal' is more specific than the sense of 'cow'.
The sense inclusion between 'reptile' and 'snake' is symmetric.
The sense of 'cucumber' is included in the sense of 'vegetable'.
2
Which word or sequence is the sister constituent of the underlined part in the
phrase marker? Write the word or sequence.
"All Jim’s father’s money will be left to him and his little sister in England." (Suppose
that Jim doesn’t live in England)
*** Lưu ý:
- Câu trả lời là từ (hoặc chuỗi từ) xuất hiện trong câu đã cho.
- Nhập đầy đủ từ (hoặc chuỗi từ) một cách chính xác, không sai chính tả.
- KHÔNG ghi phrasal/ lexical category.
- KHÔNG viết thêm các từ không cần thiết.
*** Câu hỏi ví dụ: What is the subject in the sentence "The red roses are
blooming"?
Câu trả lời đúng cần nhập: the red roses (hoặc THE RED ROSES)
(2 Điểm)
3
In a complete phrase marker, how many phrases are there in the following
sentence?
"The man in the white coat slowly opened the heavy door.”
Lưu ý: Sinh viên chỉ nhập 1 CON SỐ vào ô trả lời.


(2 Điểm)
4
What is the sub-category of the lexical verb in the sentence?
“Jamie might bake cupcakes for her mother's birthday.”
(1 Điểm)
[ditrans]
[complex]
[trans]
[intens]
[prep]
[intrans]
5
Pick out two words that do NOT belong to the group based on their shared
semantic features.
Choose 2 answers.
(2 Điểm)
hop
tiptoe

tải về 223.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương