Mavzu: Chiziqli regressiya tenglamasini MathCadda yechish. Regressiyatải về 441.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2023
Kích441.06 Kb.
#55535
2iddintifikatsiya
7 Kuttta


Mavzu: Chiziqli regressiya tenglamasini MathCadda yechish.
Regressiya. Regressiya ma’nosi tajriba ma’lumotlarini approksimatsiya qiladigan funksiya ko’rinishini aniqlashdir. Regressiya u yoki bu analitik bog’lanishning koifisientlarini tanlashga keladi.
Mathcadda ikki хildagi bir necha qurilgan regressiya funksiyalari mavjud. Ular quyidagilar:

 • line(X,Y) –хatolar yig’indisi kvadratini minimallashda ishlatiluvchi to’g’ri chiziqli regressiya

f(t)=a+bt;

 • medfit(X,Y) – median to’g’ri chiziqli regressiya f(t)=a+bt;

 • lnfit(X,Y) – logarifmik funksiyali regressiya f(t)=aln(t)+b.

Bu regressiya funksiyalari boshlang’ich yaqinlashishni talab etmaydi.
Yana beshta qurilgan funksiyalar mavjud bo’lib ular boshlang’ich yaqinlashishni talab etadi:

 • expfit(X,Y,g) – eksponentali regressiya f(x)=aebt+c;

 • sinfit(X,Y,g) – sinisoid regressiya f(x)=asin(t+b+c;

 • pwrfit(X,Y,g) – darajaga bog’liq regressiya f(x)=atb+c;

 • lgsfit(X,Y,g) – logistik funksiyali regressiya a(e)=a/(1+be-ct);

 • logfit(X,Y,g) – logorifmik funksiyali regressiya f(t)=aln(t+b)+c.

4.21-rasm.Chiziqli regressiya tenlamasini tuzish.

Bu funksiyalarda • x – argument qiymatlari vektori;

 • y – funksiya qiymatlari vektori

 • g – a,b,c koifisientlar boshlang’ich yaqinlashish qiymatlari vektori;

 • t –interpolyatsiya qilinayotgan funksiya hisoblanayotgan argument qiymati.

Yuqoridagi rasmlarda massiv (tajriba) ma’lumotlari bilan approksimatsiyalangan funksiya orasidagi bog’liqlikni baholash uchun koorelyaцiya koifisienti corr hisoblangan.

2 varyant


X=3 3 6 7 2 3
Y=2 1 2 5 7 6

tải về 441.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương