Đêm Lửa Trại Hè 2006tải về 3.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2016
Kích3.03 Kb.
Không ngờ đêm lửa trại thiếu ánh trăng mà vui thế. Chúng tôi xúm nhau lại hát nhạc sến. Thầy Quang ngồi bất động đến ngẩn ngơ. Bao nhiêu nhân tài trong đám xuất hiện, NTH đàn guitar đệm hát đề huề, H. đàn accordion với chiếc đàn cổ chục năm nằm trong thùng gỗ, giờ được lôi ra vi vút trong rừng khuya. Th Th ca vọng cổ ỷ ôi với tiếng guitar cò của người em trai. Buồn cười nhất là mỗi lần nhạc sến quen thuộc trổ lên là các anh đàng trai như đứng ngồi không yên, bài nào cũng như trúng tim đen của mình, đòi chen vào hát. Có anh nọ thả hồn xa xôi ngâm mấy bài thơ ngang trái bị vợ mắng xéo, làm cả bọn hứng chí cười theo. Sorry anh S…


Đêm Lửa Trại Hè 2006
: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương