Lần thứ XII, NĂM 2019 ĐỀ thi môN: sinh họC 11


Câu 11. (1,0 điểm). Phương án thực hành (Giải phẫu thực vật)tải về 1.46 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2023
Kích1.46 Mb.
#54373
1   2   3   4   5   6
De-11

Câu 11. (1,0 điểm). Phương án thực hành (Giải phẫu thực vật)
Bằng phương pháp nhuộm các vi phẫu thực vật người ta có thể nhận diện các cấu trúc cơ bản của thân dưới kính hiển vi. Quy trình này có thể bao gồm các bước như sau:

1. Cắt vi phẫu.
2. Tẩy bằng javen.
3. Rửa nước.
4. Nhuộm xanh metylen.
5. Rửa nước.

6. Nhuộm đỏ cácmin.
7. Rửa nước.
8. Làm tiêu bản.
9. Lên kính và quan sát.a. Dùng Javen để tẩy bớt lớp nội sinh chất tạo điều kiện cho tế bào bắt màu được phẩm nhuộm, nhưng tại sao phải rửa nước kĩ ở bước 3?


b. Cấu trúc nào (mạch gỗ và mạch rây) trong tiêu bản vi phẫu đã nhuộm của thân có thể bắt màu xanh metylen, hoặc đỏ cácmin? Giải thích?
c. Hình ảnh tiêu bản sau đây (hình 11) là lát cắt ngang thân đã nhuộm của cây một lá mầm hay hai lá mầm? Nêu một đặc điểm nhận biết. Cấu trúc được đánh số 1, 2 là gì?

Hình 11


-------------- HẾT --------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
tải về 1.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương