LỊch trình tổ chức xếp chuyên ngành k57tải về 23.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích23.75 Kb.
#585


LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC XẾP CHUYÊN NGÀNH K57

(Kèm theo Thông báo số 1069/TB-ĐHKTQ ngày 03 tháng 9 năm 2015)

1- Đăng ký dự tuyển vào chương trình E-PMP: Từ ngày 04/9/2015 đến ngày 10/9/2015.

2- Đăng ký dự tuyển vào Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao: Từ ngày 04/9/2015 đến ngày 18/9/2015.

3- Xếp chuyên ngành: Từ ngày 08/9/2015 đến hết ngày 11/9/2015
Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện/

Địa điểm

Đối t­ượng

1-Phổ biến quy định xếp chuyên ngành, giới thiệu chuyên ngành và phát phiếu đăng ký chuyên ngành lần 1

(xem có lịch chi tiết)

Ngày 08/9/2015 và sáng 09/920/15
Sáng từ 7h45, chiều từ 13h45


Tổ công tác và các Khoa/Viện

Tại


Phòng 202-Viện QTKD;

Nhà văn hóa
Tất cả sinh viên đã trúng tuyển vào ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên. Sinh viên các ngành xem thời gian cụ thể của từng ngành tại bảng thông báo hoặc trong giấy biên nhận hồ sơ.

Chú ý sinh viên đến nhận phiếu đăng ký chuyên ngành phải xuất trình biên lai nộp học phí.

2-Thu phiếu đăng ký chuyên ngành lần 1


Ngày 09/9/2015

Sáng từ 9h45, chiều từ 13h45Tổ công tác

tại


Nhà văn hoá

Tất cả sinh viên đã trúng tuyển vào ngành


3-Xử lý dữ liệu, trình BGH duyệt, in kết quả xếp chuyên ngành lần 1

Ngày 10/09/15

Tổ công tác

4-Thông báo kết quả xếp chuyên ngành lần 1

Chiều 10/9/2015

Từ 15h30


Tổ công tác

Tại bảng tin

Nhà Văn hoá
bảng tin nhà 10


Sinh viên có thể xem kết quả tại https://qldt2.neu.edu.vn

hoặc www.dangky.neu.edu.vn5-Tổ chức thu và phát phiếu đăng ký chuyên ngành lần 2 (nếu cần thiết)

Sáng 11/09/2015

Từ 8h30


Tổ công tác, Phòng QLĐT /

Nhà văn hóa


Sinh viên chưa trúng tuyển vào chuyên ngành sau khi xếp lần 1


6-Xử lý dữ liệu đăng ký và thông báo kết quả xếp chuyên ngành lần 2

Chiều 11/09/2015

14h00


Tổ công tác, Phòng QLĐT /

bảng tin nhà 10Sinh viên có thể xem kết quả tại https://qldt2.neu.edu.vn

hoặc www.dangky.neu.edu.vn7-Các Khoa/Viện QLSV nhận danh sách lớp. Sinh viên xem danh lớp và lịch họp lớp

Chiều 11/09/15

16h00


P.QLĐT /

Tại Nhà 10

bảng tin nhà 10


Sinh viên có thể xem kết quả tại https://qldt2.neu.edu.vn

hoặc www.dangky.neu.edu.vn8-Họp các lớp Khóa 57 phổ biến quy chế, thời khoá biểu, ...

Ngày 13/9/2015

lịch họp lớp

kèm theo


Các Khoa/Viện quản lý sinh viên

9-KHAI GIẢNG

Dự kiến vào 8h00 Thứ 4, ngày 16/9/2015

Tại Nhà văn hoá

Đại diện các đơn vị, đại diện sinh viên Khóa 57 có giấy mời

Sinh viên Khóa 57 đi học theo thời khoá biểu và tham gia sinh hoạt chính trị đầu khóa từ ngày 14/09/2015

tải về 23.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương