Interlinkages and the effectiveness of multilateral environmental agreementstải về 0.91 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu02.02.2024
Kích0.91 Mb.
#56522
  1   2   3   4
1149-interlinkagesandeffectivenessofmultilateralenvironmentalagreements (1)
Interlinkages and the effectiveness
of multilateral environmental
agreements
W. Bradnee Chambers
a
United Nations
University Press
TOKYO
u
NEW YORK
u
PARIS


Contents
Figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii
Major treaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viii
Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x
Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xii
Acknowledgements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xiv
Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xv
Part I: Introduction and overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 Introduction and overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Part II: Historical overview of the international process to
improve coordination and create synergies between
intergovernmental sustainable development institutions . . . . . . . . .
13
2 From Stockholm to Johannesburg via Malmo¨: A historical
overview of international coordination of environment-
sustainable development institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15


tải về 0.91 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương