Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạotải về 115 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học tiếp tục được củng cố, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", trình độ của cán bộ giáo viên đã được nâng lên. Năm 2013 trình độ trên chuấn của CBGV là 1244, đến năm 2018 là 1453 tăng 209 CBGV đạt trình độ trên chuẩn; CBGV là Đảng viên năm 2013 là:1174, đến năm 2018 là 1326 đảng viên, tăng 152 đảng viên.
Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, giáo viên trong các năm qua được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thực hiện đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các chế độ chính sách khác theo đúng quy định của Nhà nước.
Thực hiện việc xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ quản lý, tham mưu các cấp bổ nhiệm đủ cán bộ quản lý cho các nhà trường theo quy định của Điều lệ trường học các bậc học. Tạo mọi điều kiện để CBQL, giáo viên tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, QLGD ... Hàng năm, đội ngũ CBQL, GV, NV của ngành cơ bản hoàn thành tốt công việc được giao.
Chỉ đạo Phòng Giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.
Tiếp tục thực hiện rà soát đội ngũ nhà giáo đảm bảo sự cân đối, hợp lí về số lượng, chất lượng. Trước mắt từ nay đến năm 2020 tham mưu với UBND tỉnh tuyển dụng giáo viên mầm non đảm bảo đủ theo định biên và giải quyết dứt điểm tình trạng mất cân đối về đội ngũ giáo viên ở các bậc học trên địa bàn huyện.

  1. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo

Hằng năm, các đơn vị trường học xây dựng và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả, tiết kiệm. Chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên trong ngành được thực hiện đảm bảo, chi trả kịp thời. Quản lý tốt tài sản trong toàn ngành; mở sổ sách kế toán, lập chứng từ kế toán, giải quyết chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời. Đa số các trường khai thác sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý tài chính, tài sản trong công tác quản lý, chỉ đạo.
Đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị có trọng tâm, trọng điểm, tránh được tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước. Trong 5 năm xây dựng mới được 187 phòng học, 11 nhà hiệu bộ, 32 phòng học bộ môn, 31 phòng chức năng, 25 phòng phục vụ học tập, 40 phòng khác, 4967 bộ bàn ghế, 425 bộ máy vi tính, 37 bộ máy chiếu đa năng và các công trình phục vụ giáo dục trị giá trên 100 tỷ đồng.
Các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường lớp với tổng số tiền trong 5 năm là 20,5 tỷ đồng.Tặng vở, sách giáo khoa cho một số đơn vị trường học; học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên 3,5 tỷ đồng.
Khuyến khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh học giỏi. Hàng năm vào dịp 01/6 tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học. Đồng thời tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà.
Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các đơn vị.

tải về 115 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương