HưỚng dẫn giải bài tậP ĐỊnh hưỚng tuầN 10 11 DẠng toáN: suấT ĐIỆN ĐỘng cảM Ứng trên phần tử chuyểN ĐỘNGtải về 0.64 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.64 Mb.
#50591
  1   2   3
week-10-11
chapter4, DS-TT-TUẦN-14


Gv: Trần Thiên Đức – ductt111.wordpress.com 

V2011 


HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 10 - 11 

 

DẠNG TOÁN: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRÊN PHẦN TỬ CHUYỂN ĐỘNG 

1. Nhận xét: 

- Các bài toán dạng này thường liên quan tới sự biến đổi từ thông qua một đơn vị diện tích kín. Quá trình 

biến đổi từ thông sẽ gây ra một suất điện động cảm ứng. 

- Mối liên hệ giữa từ thông và suất điện động: 

 

 

     

  

 2. Hướng giải: 

Bước 1: Xác định phần từ dS được quét bởi phần tử chuyển động (sao cho cảm ứng từ B qua dS là không 

đổi) 


Bước 2: Xác định độ từ thông theo thời gian t 

Bước 3: xác định suất điện động cảm ứng 

3. Bài tập minh họa: 

Bài  5-3:  Tại  tâm  của  một  khung  dây  tròn  thẳng  gồm  N

1

  =  50  vòng,  mỗi  vòng  có  bán  kính  R  =  20  cmngười ta đặt một khung dây nhỏ gồm N

2

 = 100 vòng, diện tích mỗi vòng S = 1 cm2

. Khung dây nhỏ này 

quay xung quanh một đường kính của khung dây lớn với vận tốc không đổi 

 = 300 vòng/s. Tìm giá trị cực đại của suất điện động trong khung nếu dòng điện chạy trong khung lớn có cường độ I = 10 A. (Giả 

thiết lúc đầu các mặt phẳng của hai khung trùng nhau). Tóm tắt: 

N

1

 = 50 vòng R = 20 cm 

N

2

 = 100 vòng S = 1 cm = 300 vòng/s 

Xác định Ecmax

 


tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương