HỌc viện chính trị quốc gia hồ chí minh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 92.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích92.32 Kb.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015


DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ


STT

Họ và tên NCS

Giới tính

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Số, ngày QĐ công nhận học vị và cấp bằng TS

Ngành khoa học của Học vị

Số bằngTrần Thị Thanh Nhàn

12-01-1960

Hà Nội


Nữ

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

1828/QĐ-HVCTQG,
08-5-2015

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

245Nguyễn Khắc Hà

19-9-1959

Thanh Hóa


Nam

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

246Kounlavong Souknilandone

03-9-1979

CHDCND Lào


Nam

3959/QĐ-BGDĐT,
03-6-2009

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

247Nguyễn Đức Toàn

18-11-1983

Bình Định


Nam

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

248Nguyễn Kim Sáu

08-7-1969

Thái Bình


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

249Đoàn Thanh Nô

09-9-1960

Kiên Giang


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

250Nguyễn Văn Minh

11-3-1962

Hải Dương


Nam

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Chính trị học

251Bạch Hoàng Khánh

16-02-1976

Hà Nội


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Xã hội học

252Đỗ Thị Yến

14-7-1976

Bắc Ninh


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

253Nguyễn Ngọc Anh

29-4-1979

Hà Nội


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Xã hội học

254Hoàng Thị Kim Oanh

19-02-1974

Hải Phòng


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-20111906/QĐ-HVCTQG,
08-5-2015

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử255Nguyễn Thị Hồng Doan

07-9-1977

Thái Bình


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử256Nguyễn Thị Huệ

20-12-1980

Thanh Hóa


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

257Hà Quang Tiến

24-3-1967

Vĩnh Phúc


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Kinh tế chính trị

258Lê Xuân Tạo

10-01-1967

Bắc Ninh


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Kinh tế chính trị

259Santy Phonmeuanglao

09-3-1963

CHDCND Lào


Nam

695/QĐ-BGDĐT,
07-2-2007


3038/QĐ-HVCTQG,
03-8-2015

Quản lý kinh tế

260Phạm Thị Thanh Mai

03-11-1975

Hà Nội


Nữ

8944/QĐ-HVCT-HCQG,
22-12-2009


-nt-

Quản lý kinh tế

261Đông Thị Hồng

04-8-1978

Hà Nội


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Kinh tế chính trị

262Nguyễn Văn Đông

05-02-1965

Hà Nội


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Kinh tế chính trị

263Hồ Thị Hương Mai

27-7-1969

Hà Nội


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Quản lý kinh tế

264Nguyễn Thị Tuyến

25-7-1971

Hà Nội


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-2011-nt-

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

265Võ Văn Lợi

01-5-1978

Quảng Nam


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Quản lý kinh tế

266Nguyễn Dũng Anh

06-7-1973

Nghệ An


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,

08-6-20113134/QĐ-HVCTQG,
12-8-2015

Kinh tế chính trị

267Nguyễn Hồng Chuyên

25-6-1962

Thái Bình


Nam

4722/QĐ-HVCT-HCQG,
10-12-2012


-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

268Nguyễn Thị Như Thủy

15-11-1980

Quảng Nam


Nữ

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

3730/QĐ-HVCTQG,
07-9-2015

Quản lý kinh tế

269Bùi Thanh Thủy

25-6-1980

Hải Phòng


Nữ

8944/QĐ-BGD-ĐT,
22-12-2009

-nt-

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

270Trần Thị Thu Huyền

08-11-1981

Hải Phòng


Nữ

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Chính trị học

271Bùi Minh Hồng

25-10-1960

Vĩnh Phúc


Nam

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Kinh tế chính trị

272Trịnh Tuấn Thành

04-4-1962

Thanh Hóa


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

273Nguyễn Quang Anh

29-9-1971

Phú Thọ


Nam

1163/QĐ-HVCT-HCQG,
11-4-2013

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

274Trần Thị Thanh Mai

08-8-1971

Thái Nguyên


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

275Bùi Anh Tuấn

22-11-1980

Ninh Bình


Nam

8944/QĐ-BGD-ĐT,
22-12-2009

3961/QĐ-HVCTQG,
24-9-2015

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

276Vũ Thị Thu Quyên

26-10-1971

Bắc Ninh


Nữ

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

277Lê Văn Huy

24-3-1971

Thanh Hóa


Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Kinh tế chính trị

278Phan Mạnh Cường

02-8-1971

Nam Định


Nam

3273/QĐ-HVCT-HCQG,
29-11-2010

-nt-

Quản lý kinh tế

279Hứa Khánh Vy

22-12-1970

Lạng Sơn


Nữ

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

280Nguyễn Văn Tuấn

05-11-1978Vĩnh Phúc

Nam

1915/QĐ-HVCT-HCQG,
08-6-2011

-nt-

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

281

(Danh sách gồm 37 người)
TL.GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Hoàng Anh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương