Giới thiệU (introduction)tải về 1.15 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2024
Kích1.15 Mb.
#57872
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Xe điện
Distributed queueing

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA Ô TÔ ĐIỆN
DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF ELECTRIC CARS
  1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)


Hiện nay, ô tô điện ngày càng được chú ý trong những năm gần đây như một giải pháp đầy hứa hẹn cho những thách thức về nhiều lĩnh vực đời sống của con người như môi trường, kinh tế, xã hội,.. so với các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Có thể thấy rằng, ô tô điện sử dụng pin sạc, không giống như ô tô thông thường, dựa vào động cơ đốt trong thải ra các chất có hại cho môi trường. Điều này đã tạo nên sự thay thế sạch hơn, bền vững hơn cho sự phát triển của kinh tế, xã hội và có lợi cho sức khỏe con người. Tuy vậy, sự phát triển của ô tô điện cũng tồn tại những thách thức như phạm vi sử dụng pin, chi phí, cơ sở hạ tầng của nó. Để có thể khai phá triệt để những lợi ích tiềm năng của ô tô điện trong nhiều lĩnh vực chủ chốt, thì ô tô điện đã, đang và sẽ trở thành một lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư quan trọng đối với ngành công nghiệp và đời sống.
In contemporary times, electric cars have been increasingly recognized as a promising solution for the challenges facing various aspects of human life, including the environment, economy, society when compared to traditional fossil fuel vehicles. It is evident that electric cars, which run on rechargeable batteries, unlike conventional cars that rely on combustion engines emitting harmful pollutants, have created a cleaner and more sustainable replacement for economic and societal development, and beneficial to human health. However, the development of electric cars also presents challenges such as battery range, cost, and infrastructure. To fully exploit the potential benefits of electric cars in various key areas, electric cars have become, are, and will continue to be an important research and investment field for the automotive industry and society.
  1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA Ô TÔ ĐIỆN (THE DEVELOPMENT PROCESS OF ELECTRIC CARS)


    1. tải về 1.15 Mb.

      Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương