Dạy học theo dự Án phưƠng pháp hiệu quả trong dạy học và ĐÀo tạo kĩ NĂng mềm cho sinh viêNtải về 0.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích0.69 Mb.
#53236
1   2   3   4
36nguyen-anh-tuan

VJE
 
Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 152-155
155 
3. Kết luận 
Tóm lại, KN tiền đọc, viết ở trẻ xảy ra ngay từ khi trẻ 
tham gia vào một loạt trải nghiệm và thông qua sự tương 
tác với các yếu tố có liên hệ với chữ viết ở môi trường 
xung quanh. Trong khi đó, đại đa số trẻ mầm non đến 
trường với một kiến thức hạn chế về đọc và viết nhưng 
tất cả chúng lại đang sống trong một xã hội mà sự xuất 
hiện của chữ viết là quá rõ ràng và quan trọng. Vì thế, 
việc phát triển các KN đọc, viết trước khi vào cấp học 
cao hơn nên là một phần không thể thiếu của chương 
trình giáo dục. Tuy nhiên, quá trình giáo dục này phải 
“lấy trẻ làm trung tâm”, trong đó sự tham gia của GV, 
phụ huynh và các nguồn lực khác của cộng đồng sẽ đóng 
vai trò là những nhân tố đắc lực, hỗ trợ cho trẻ. Có một 
nền tảng ngôn ngữ phong phú, có một khả năng đọc, viết 
tốt sẽ là những điều kiện quan trọng giúp trẻ lĩnh hội được 
những tri thức mới, cũng như tạo nên những thành công 
cho trẻ ở bậc học sau này. 
Tài liệu tham khảo 
[1] Hà Nguyễn Kim Giang (2016). Phương pháp tổ 
chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học. 
NXB Đại học Sư phạm. 
[2] Nguyễn Thị Hòa (2015). Giáo trình Giáo dục học 
mầm non. NXB Đại học Sư phạm. 
[3] Đinh Hồng Thái (2015). Giáo trình Phát triển ngôn 
ngữ tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm. 
[4] Bùi Kim Tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Bích - Lưu Thị 
Lan - Vũ Thị Hồng Tâm - Đặng Thu Quỳnh (2015). 
Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm 
non. NXB Giáo dục Việt Nam. 
[5] Hoàng Thị Dinh - Nguyễn Thị Thanh Giang - Bùi 
Thị Kim Tuyến - Lương Thị Bình - Nguyễn Thị 
Quyên - Bùi Thị Lâm - Hoàng Thị Thu Hương 
(2017). Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm 
giáo dục Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm 
non (Tài liệu tập huấn). NXB Giáo dục Việt Nam. 
[6] Bộ GD-ĐT (2017). Chương trình Giáo dục mầm 
non (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/VBHN-
BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-
ĐT). 
[7] Eithne Kennedy - E. Dunphy - B. Dwyer - Geraldine 
Hayes - Thérèse McPhillips - Jackie Marsh - Maura 
O’Connor - Gerry Shiel (2012). Literacy in Early 
Childhood and Primary Education (3-8 years).
National Council for Curriculum and Assessment.
[8] Wohlwend, K. E. (2011). Playing their way into 
literacies: Reading, writing, and belonging in the 
early childhood classroom. New York: Teachers 
College Press. 

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương