Danh mục dự ÁN ĐẦu tư rheo hình thức bttải về 13.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.45 Kb.
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ RHEO HÌNH THỨC BT

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển

phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A)

STT

Tên dự án và loại hợp đồng

Mục tiêu của dự án

Địa điểm dự kiến thực hiện dự án và dự án khác (nếu có)

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án (Tỷ đồng)

Dự kiến thời gian, tiến độ thực hiện dự án

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Dự án 01

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)

Phục vụ tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình.

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Chiều dài tuyến 18,505 Km:

- Đoạn qua khu đô thị từ Km0-Km1+327 (từ ngã ba gốc gạo giao với Quốc lộ 37B đến cầu Bệnh viện) và đoạn từ Km6+878,8 đến Km8+211,5 (ngã tư xã Nam Chính đến ngã ba cầu xã Nam Thanh thuộc thị trấn Trung Đồng) theo quy hoạch được duyệt: Bề rộng nền đường Bn=24m; Bề rộng mặt đường Bm=(2x7)=14m; dải phân cách giữa rộng B=2m; vỉa hè hai bên Bvh=(2x4)=8m.

- Đoạn Km1+327 đến Km3+800 (qua khu công nghiệp từ cầu Bệnh viện đến cầu sông Kiên Giang): Bề rộng nền đường Bn=14,6m; Bề rộng mặt đường Bm=(2x3,5+2x2)=11m; Bề rộng đan rãnh Bđr=(2x0,3)=0,6m; vỉa hè hai bên rộng Bvh=(2x1,5)=3m.

- Đoạn qua khu dân cư không phải là khu đô thị: Bề rộng nền đường Bn=11,6m; Bề rộng mặt đường Bm=(2x3,5+2x2)=11m; Bề rộng đan rãnh Bđr=(2x0,3)=0,6m;; Rãnh thoát nước dọc kích thước BxH=(0,4x0,7)m đến (0,6x0,8)m.

- Đoạn thông thường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng: Bề rộng nền đường Bn=12m; Bề rộng mặt đường Bm=(2x3,5+2x2)=11m; Lề đất hai bên Bl=(2x0,5)m=1m.

- Đoạn từ ngã ba đê biển số 5 đến Cồn Vành (Km15+159-Km18+502) chiều dài 3,4Km, quy mô đường cấp IV đồng bằng; Bề rộng nền đường Bn=8,8m; Bề rộng mặt đường Bm=(6+2x0,8)=7,6m; Lề đất hai bên Bl=(2x0,6)m=1,2m.- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ.

879,414

Năm 2015-2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình


Thái Bình, ngày tháng 8 năm 20154
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Thành

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương