Công văn số 536/TLĐ ngày 12-4-2001 của Tổng Liên đoàn Hướng dẫn về việc bổ sung sửa đổi chế độ chi phụ cấp Chủ tịch công đoàn không chuyên tráchtải về 6.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích6.9 Kb.
#22796

® Trung tâm pháp luật TLĐ

Công văn số 536/TLĐ ngày 12-4-2001 của Tổng Liên đoàn Hướng dẫn về việc bổ sung sửa đổi chế độ chi phụ cấp Chủ tịch công đoàn không chuyên trách


Kính gửi: - Các LĐLĐ tỉnh, TP

- Các CĐ ngành TW

- Các CĐ TCty trực thuộc TLĐ

Ngày 09 tháng 11 năm 2000, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 1582/QĐ-TLĐ Quy định về nội dung, phạn vi thu - chi quỹ công đoàn cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện, qua phản ánh của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW cho thấy: Nhìn chung các nội dung của bản quy định đó là phù hợp, được công đoàn cơ sở đồng tình. Riêng phần quy định về chi phụ cấp trách nhiệm cho Chủ tịch công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách không phù hợp. Vì vậy, Tổng Liên đoàn bổ sung, sửa đổi như sau:

Tại gạch ngang thứ 2 của điểm 2 " Phụ cấp cho cán bộ công đoàn hoạt động không chuyên trách" đã quy định: "Nơi không đủ tiêu chuẩn có cán bộ chuyên trách thì Chủ tịch công đoàn hoạt động không chuyên trách được hưởng một khoản phục cấp trách nhiệm từ 0,3 đến 0,5 mức lương tối thiểu do cấp trên trực tiếp quyết định (công văn 587/TC-TW)".

Nay quy định lại: Nơi không đủ tiêu chuẩn có cán bộ chuyên trách, nếu đơn vị có từ 200 đoàn viên trở lên thì Chủ tịch công đoàn hoạt động không chuyên trách được hưởng một khoản phụ cấp trách nhiệm từ 0,1 đến 0,3 mức lương tối thiểu do cấp trên trực tiếp quyết định.Quy định này được thực hiện từ ngày ký.
tải về 6.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương