Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


Rủi ro liên quan đến lợi ích của một đơn vị trong liên doanh và liên kếttải về 121.81 Kb.
trang9/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Rủi ro liên quan đến lợi ích của một đơn vị trong liên doanh và liên kết
23 Một đơn vị sẽ công bố:
(a) các cam kết mà có liên quan đến các công ty liên doanh riêng biệt với số lượng các cam kết khác theo quy định trong đoạn B18-B20.
(b) theo các quy định của IAS 37, dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng, trừ khi xác suất thua lỗ là rất thấp, nợ tiềm tàng phát sinh liên quan đến lợi ích của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết (bao gồm tỷ lệ nợ tiềm tàng của nó phát sinh cùng với các nhà đầu tư khác với kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể đến các công ty liên doanh hoặc công ty liên kết), tách biệt với số lượng nợ tiềm tàng khác.
Lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc chưa hợp nhất
24 Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó:
(a) hiểu bản chất và mức độ lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất (đoạn 26-28); và
(b) đánh giá bản chất và những thay đổi, các rủi ro liên quan đến lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất (đoạn 29-31).
25 Thông tin được yêu cầu bởi đoạn 24(b) bao gồm thông tin về sự gánh chịu rủi ro của đơn vị đối với rủi ro từ việc tham gia với các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất trong các các kỳ trước (ví dụ tài trợ cho đơn vị có cấu trúc), ngay cả khi đơn vị không còn bất kì sự liên quan có tính hợp đồng nào với đơn vị được cấu trúc tại ngày báo cáo.
25A Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư không cần phải cung cấp các công bố theo yêu cầu của đoạn 24 cho một đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất mà nó kiểm soát và cho những cái mà nó trình bày các công bố được yêu cầu của đoạn 19A-19G.
Bản chất của lợi ích
26 Một đơn vị sẽ công bố thông tin định tính và định lượng về lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất, bao gồm, nhưng không bị giới hạn về bản chất, mục đích, quy mô và hoạt động của đơn vị có cấu trúc và cách đơn vị có cấu trúc được tài trợ.
27 Nếu một đơn vị đã tài trợ cho một đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất mà nó không cung cấp thông tin theo yêu cầu của đoạn 29 (ví dụ, vì nó không có lợi ích trong đơn vị tại ngày báo cáo), đơn vị sẽ công bố:
(a) nó đã xác định các đơn vị có cấu trúc mà nó đã tài trợ như thế nào;
(b) thu nhập từ các đơn vị có cấu trúc đó trong kỳ báo cáo, bao gồm một mô tả các loại thu nhập được trình bày; và
(c) giá trị ghi sổ (tại thời điểm giao dịch) của tất cả các tài sản được giao dịch đối với đơn vị có cấu trúc trong kỳ báo cáo.
28 Một đơn vị sẽ trình bày thông tin trong đoạn 27(b) và (c) dưới dạng định dạng bảng biểu, trừ khi định dạng khác phù hợp hơn và phân loại các hoạt động tài trợ của nó thành các danh mục thích hợp (xem các đoạn B2-B6).

tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương