Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việttải về 121.81 Kb.
trang5/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Lợi ích trong các công ty con


10 Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho người sử dụng về báo cáo tài chính hợp nhất của nó
(a) để hiểu:
(i) Thành phần của tập đoàn; và
(ii) lợi ích mà lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và các dòng tiền (đoạn 12); và
(b) để đánh giá:
(i) bản chất và mức độ hạn chế đáng kể của nó trong khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn (đoạn 13);
(ii) bản chất và những thay đổi, những rủi ro liên quan đến lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc hợp nhất (các đoạn từ 14 - 17);

  1. kết quả của những thay đổi trong quyền lợi sở hữu của nó đối với công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát (đoạn 18); và

  2. kết quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong kỳ báo cáo (đoạn 19).

11 Khi báo cáo tài chính của một công ty con được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất vào một ngày hoặc trong một kỳ mà khác với báo cáo tài chính hợp nhất (xem đoạn B92 và B93 của IFRS 10), một đơn vị sẽ công bố:
(a) ngày kết thúc của kỳ báo cáo báo cáo tài chính của công ty con đó; và
(b) lý do sử dụng một ngày hoặc kỳ khác.
Lợi ích mà các lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và các dòng tiền

12 Một đơn vị sẽ phải công bố về mỗi công ty con của nó mà có lợi ích cổ đông không kiểm soát là trọng yếu với đơn vị báo cáo:


(a) tên của công ty con.
(b) địa điểm kinh doanh chính (và quốc gia thành lập nếu khác với địa điểm kinh doanh chính) của công ty con.
(c) tỷ lệ lợi ích sở hữu được nắm giữ bởi các lợi ích cổ đông không kiểm soát.
(d) tỷ lệ quyền biểu quyết được nắm giữ bởi các lợi ích cổ đông không kiểm soát, nếu khác với tỷ lệ lợi ích sở hữu được nắm giữ.
(e) lãi hoặc lỗ phân bổ cho lợi ích cổ đông không kiểm soát của công ty con trong kỳ báo cáo.
(f) lợi ích cổ đông không kiểm soát tích lũy của công ty con vào cuối kỳ báo cáo.
(g) tóm tắt thông tin tài chính về công ty con (xem đoạn B10).

tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương