Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụtải về 3.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.10.2017
Kích3.66 Kb.
Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước

về Công nghệ vũ trụ

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1.VT/UD-01/14-15
THEACEAE D. Don, 1825. __ HỌ CHÈ (TRÀ)

(NGUYỄN HỮU HIẾN)


ADINANDRA Jack, 1822. __ DƯƠNG ĐỒNG, SUM, XÙM ĐỎ, HỒNG ĐẠM
Adinandra megaphylla Hu, 1935. __ Adinandra petelotii Gagnep. 1942 (CCVN, 1: 519). __ Adinandra serrulata Li, 1945. __ Sum l¸ lín, Hồng đạm sa pa.

Phân bôè: Lào Cai (Sa Pa). Còn có ở Trung Quôèc.Dạng sống và sinh thái: Gỗ nhỏ. Mọc rải rác trong rừng ẩm, tối, ở độ cao 1200-1800 m. Ra hoa tháng 7-8.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương