Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụtải về 5.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích5.47 Kb.
Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước

về Công nghệ vũ trụ

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1.VT/UD-01/14-15
MELIACEAE Juss. 1789. __ HỌ XOAN

(TRẦN ĐÌNH ĐẠI)


AGLAIA Lour. 1790, nom. cons. __ GỘI, NGÂU

(AMOORA Roxb. 1811 “1820”)


Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet. 1987. __ Amoora spectabilis Miq. 1868. __ Amoora gigantea Pierre in Laness. 1886; Pierre, 1896 (FGI, 1: 769; SFGI: 716; CCNVN, 1: 636; CCTT, 2: 354; CCVN, 2: 496). __ Aglaia gigantea (Pierre) Pell. 1911 (TCSH, 15(4): 6; CCI: 150; VFT: 495; DLCP: 89). __ G«äi nƯp, Gội tiûa, Gội núi, Gội đỏ, Gội báng súng; To ba đua, Tim ton, A luam (SFGI).

Phân bôè: Sơn La (Mộc Châu), Yên Bái, Tuyên Quang, Viúnh Phúc, Hà Tây (Ba Viø), Ninh Biønh (Cúc Phương), Thanh Hóa, Nghệ An (Cổ Ba), Quảng Triü (Lang Khoai), Kon Tum (Kon Plông, Mang Cành), Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa), Đôång Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Giá Ray), Bà Riüa-Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên Giang (Phú Quôèc). Còn có ở Lào, Campuchia, Thái Lan.Dạng sống và sinh thái: Gỗ rất lớn, cao đến 40-45 m, đường kiûnh 80-120 cm hay hơn, có bạnh gốc; lá kép lông chim gồm 11-15 lá chét. Mọc trong rừng rậm thường xanh, ở độ cao dưới 800 m. Ra hoa tháng 4-5, có quả tháng 9-10.

Công dụng: Gỗ màu nâu đỏ, phẩm chất tốt, không biü mối mọt, dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ, đóng thuyền, làm báng súng.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương