Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những tính chất nào? Tính chất nào là chủ yếu?


* Cách mạng tháng Tám cũng mang tính dân chủtải về 16.99 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu22.05.2023
Kích16.99 Kb.
#54733
1   2   3
Câu 7

* Cách mạng tháng Tám cũng mang tính dân chủ

0,5- Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã bước từ địa vị nô lệ lên làm chủ đất nước. Chính phủ cách mạng đã tuyên bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

0,25- Cách mạng tháng Tám góp phần vào thắng lợi của phe dân chủ chống phát xít.

0,25- Một phần những quyền dân chủ của nông dân được giải quyết: cấp ruộng đất, giảm tô, chia lại ruộng công,…

0,25

* Tính chất chủ yếu là tính dân tộc

0,25


Câu 8

Phân tích những nét độc đáo của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam.

3,0Thứ nhất, CMT8 đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.


- So sánh với các cuộc cách mạng trong khu vực ở cùng thời điểm : Ở In- đô- nê- xi- a, lợi dụng Nhật đầu hàng Đồng Minh, Xu- các- nô tuyên bố độc lập và quần chúng nhân dân hưởng ứng giành chính quyền. Ở Lào, nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đồng Minh, nhân dân nổi dậy cướp chính quyền. Cách mạng tháng Tam ở Việt Nam đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở địa phương nơi tình thế cách mạng xuất hiện rồi tiến tới tổng khởi nghĩa trong cả nước.


0,25- Ngày 9.3.1945 Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương, ĐCS ĐD đã kịp thời đưa ra khẩu hiệu: “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước tạo điều kiện cho các địa phương giành chính quyền khi có điều kiện. Khởi nghĩa từng phần đã nổ ra. Đến giữa tháng 8, khi thời cơ tới đảng phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.


0,25Thứ hai, CMT8 là cuộc cách mạng bạo lực, lấy bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng của giai cấp thống trị với một nét độc đáo riêng.


- Cách mạng tháng Tám đã theo đúng nguyên lí của Chủ nghĩa Mác-Lenin là phải sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Nét độc đáo về vấn đề sử dụng bạo lực thể hiện: Đảng ta sử dụng lực lượng chính trị, bạo lực của quần chúng nhân dân kết hợp với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng chính trị là cơ bản. Đảng đã xây dựng được lực lượng chính trị hùng hậu với mặt trận Việt Minh làm nòng cốt. Sự nổi dậy của đông đảo quần chúng đẩy giai cấp thống trị lâm vào khủng hoảng và sụp đổ nhanh chóng. Nhờ bạo lực chính trị mà cách mạng tháng Tám diễn ra ít đổ máu, ít tổn thất.

0,75
tải về 16.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương