Bảng tổng kết 3 điều kiện fpa, wa, ar của icc 1963tải về 17.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích17.88 Kb.
Bảng tổng kết 3 điều kiện FPA, WA, AR của ICC 1963


Mục so sánh

FPA

WA

AR

I. Phạm vi, trách nhiệm về rủi ro, tổn thất
1. Tổn thất toàn bộ do thiên tai, tai nạn bất ngờ

x

x

x

2. Tổn thất toàn bộ khi dỡ hàng tại cảng lánh nạn

x

x

x

3. Tổn thất bộ phận và dỡ hàng tại cảng lánh nạn do 4 rủi ro chính

x

x

x

4. Tổn thất bộ phận và dỡ hàng tại cảng lánh nạn không hạn chế do 4 rủi ro chính

-

x

x

5. Mất nguyên kiện hàng trong khi xếp dỡ chuyển tải

x

x

x

6. Tổn thất do các rủi ro phụ gây nên

-

-

x

II. Các chi phí
1. Chi phí đóng góp tổn thất chung

x

x

x

2. Chi phí cứu nạn cho bản thân lô hàng đó

x

x

x

3. Chi phí tại cảng lánh nạn hay cảng ghé

x

x

x

4. Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất

x

x

x

5. Chi phí tố tụng và khiếu nại, giám định do rủi ro được bảo hiểm

x

x

x

II. Trách nhiệm chứng minh tổn thất

NĐBH

NĐBH

NĐBH

III. Áp dụng mức miễn thường

KhôngKhông

IV. Mức phí

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

: 2011
2011 -> HƯỚng dẫn viết tiểu luậN, kiểm tra tính đIỂm quá trình môn luật môi trưỜNG
2011 -> Dat viet recovery cứu dữ liệu-hdd services-laptop Nơi duy nhất cứu dữ liệu trên các ổ cứng Server tại Việt Nam ĐC: 1a nguyễn Lâm F3, Q. Bình Thạnh, Tphcm
2011 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
2011 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2011 -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
2011 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2011 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương