BỘ y tế Số: 2088/byt-qđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích21.87 Kb.

BỘ Y TẾ

 ---


Số: 2088/BYT-QĐ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------


Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1996       


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành "Quy định về y đức"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ điều trị, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về y đức" (tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế) để áp dụng cho mọi người hành nghề y tế kể cả người nước ngoài hành nghề y tế tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người thực hiện tốt Quy định về y đức sẽ được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ điều trị, các Vụ của cơ quan Bộ y tế, Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, y tế các ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3

- VPCP, VPQH, VPTWĐ (để b/c)

- Công đòan Y tế Việt Nam

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Lưu Đtrị

- Lưu pháp chế

- Lưu trữBỘ Y TẾ

(Đã ký)
Gs.PTs. Đỗ Nguyên Phương
QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC

(TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6 tháng 11 năm 1996
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng yêu thương chăm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lới Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Lương y phải như từ mẫu. Phải thật thà đòan kết khắc phục khó khăn, học tập vươn lên để hòan thành nhiệm vụ, tòan tâm, tòan ý xây dựng nền Y học Việt Nam, y đức phảI thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận.

1. Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương ppháp chẩn đóan, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

3.Tôn trọng quyền được khám bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử người bệnh. Không đựơc có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh tóan các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình, trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị, phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh, động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa và chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.

5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đóan, xử lý kịp thời không được đùn đẩy người bệnh.

6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đóan và bảo đảm xử dụng thuốc hợp lý, an tòan, không vi phạm lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh.

8. Khi người ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết.

10. Thật thà, đòan kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

11. Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước.12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị tai nạn, ốm đau tại cộng đồng, gưpơng mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.
BỘ Y TẾ

(Đã ký)
Gs.PTs. Đỗ Nguyên Phương
: data -> files -> documents
documents -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BỘ y tế Số: 1450/2004/QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> BỘ y tế Số: 3605/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BỘ y tế Số: 1905/2003/QÐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> Hiện nay công nghiệp hoá chất, dược phẩm và thực phẩm ngày càng phát triển. Các phản ứng miễn dịch và dị ứng ngày càng nhiều, đặc biệt là sốc phản vệ đã gây nhiều trường hợp từ vong đáng tiếc
documents -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BÁo cáo tổng hợp tình hình tuyển sinh năM 2010 VÀ nhiệm vụ tuyển sinh năM 2011
documents -> Điện thoại: 04. 6293 9998; Tổng đài tư vấn
documents -> Điện thoại: 04. 6293 9998; Tổng đài tư vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương