Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cục quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sảNtải về 0.66 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/42
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2023
Kích0.66 Mb.
#55049
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
BO 20 CAU HOI CHUYEN NGHANH NN - 1
423182 vietnamese 381 QD-QLCLPHỤ LỤC 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 
 
 
 
 
 
 
BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC
CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC 
PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 
(CHO CHỦ CƠ SỞ VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH 
DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN)
 
(kèm theo Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 về việc ban hành tài liệu 
tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀ NỘI – NĂM 2014 
 
Hà Nội - Năm 2014 
  
PHẦN A. BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
AN TOÀN THỰC PHẨM LĨNH VỰC THỦY SẢN
I. Điều kiện bảo đảm VSATTP cơ sở, vùng nuôi thủy sản 
Câu 1: Địa điểm của cơ sở, vùng nuôi thủy sản phải: 
a. Nằm gần khu dân cư 
b. Nằm trong vùng quy hoạch 
c. Nằm gần đường giao thông 
d. Nằm gần chợ
Câu 2: Mùa vụ thả giống thủy sản phải: 
a. Tuân thủ lịch mùa vụ hàng năm của từng địa phương 
b. Tuân thủ lịch mùa vụ hàng quý của từng địa phương 
c. Theo hướng dẫn của cơ sở cung cấp giống 
d. Theo yêu cầu của đoàn kiểm tra 

tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương