92. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Số hồ sơ phần mềm máy xén: t-qnh-106466-tttải về 8.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.42 Kb.
92. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Số hồ sơ phần mềm máy xén: T-QNH-106466-TT

- Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh mua bán thuốc thú y có hồ sơ đề nghị. Chi cục Thú y kiểm tra các điều kiện về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, trang thiết bị phương tiện, dụng cụ để kinh doanh thuốc thú y trình tự theo quy định.

Có giấy hẹn và trả kết quả cho người nộp hồ sơ tại.: Văn phòng Chi cục- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

* Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn ( có công chứng ).

* Sơ yếu lý lịch.

* Giấy chứng nhận sức khoẻ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân

+ Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí (nếu có):

Tên và mức phí, lệ phí 1: QĐ số: 08/2005/QĐ –BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính V/v: quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong công tác thú y.

* Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y: Mức thu: 50.000đ/ chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đề nghị đính kèm) Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Thông tư của Bộ trưởng: Thông tư số 37/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp &PTNT V/v: Hướng dẫn điều kiện, trình tự , thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y
: Files -> EconomyReport -> 0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> SO%20NONG%20NGHIEP%20PTNT
SO%20NONG%20NGHIEP%20PTNT -> 82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> 109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> 110. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện
0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> 114. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước Trình tự thực hiện
0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> 115. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên công ty của công ty nhà nước Trình tự thực hiện
0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> 117. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà n­ước Trình tự thực hiện
0001 TTHC%20CAP%20TINH%20GIAI%20DOAN%203 -> 118. Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà n­ước Trình tự thực hiện
SO%20NONG%20NGHIEP%20PTNT -> 83. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Số hồ sơ phần mềm máy xén: t-qnh-109453-tt
SO%20NONG%20NGHIEP%20PTNT -> 94. Thủ tục: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
SO%20NONG%20NGHIEP%20PTNT -> 99. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà ở hộ di dân ra các xã vùng biên giới, hải đảo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương