Đề thi học kỳ II – Năm học 2008 -2009tải về 25.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.16 Kb.

Onthionline.net

Trường THCS Lê Hồng phong

Họ và tên:…………………………...

Lớp: …………………………………


Đề thi học kỳ II – Năm học 2008 -2009

Môn: Lịch sử lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút


Điểm

Lời phê của cô giáo


I. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất.(1điểm)

1. Người soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Trần Phú B. Nguyễn ái Quốc C. Nguyễn Văn Cừ D. Trường Chinh2. Nguyễn ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô vào tháng, năm nào?

A. 6/1920 B. 6/1927 C. 6/1924 D. 6/19233. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là :

A. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức B. Tâm tâm xã

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên D. Hội những người Việt Nam yêu nước.

4. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở:

A. Đại hội Tân Trào B. Cách mạng tháng Tám.

C. Xô Viết Nghệ Tĩnh D. Khởi nghĩa Nam Kỳ

5. Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại đâu?

A. Chiến khu Tân Trào, Thái nguyên B. 48 – Hàng Ngang – Hà Nội

C. Xô viết nghệ tĩnh. D. Khởi nghĩa Nam Kỳ D. Phủ chủ tịch, Hà Nội

6. Pháp quay lại xâm lược Việt Nam vào ngày, tháng năm nào?

A. 18/9/1945 B. 22/9/1945 C. 23/9/1946 D. 23/9/19457. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào ?

A. 17/1/1960 B. 20/10/1960 C. 20/12/1960 D. 25/12/19608. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào ngày nào?

A. 5/1/1953 B. 1/5/1953 C. 1/5/1952 D. 15/1/1952Câu 2: Điền tiếp thời gian và sự kiện lịch sử còn trống trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

22/12/1944Pháp ký hiệp định sơ bộ với chính phủ ta

21/7/1954Giải phóng Huế

II. Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 1: Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959 -1960) nổ ra trong hoàn cảnh nào? Diễn biến, ý nghĩa của phong trào ? ( 4 điểm)

Câu 2: Nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa ri 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam ( 3 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương