ĐỀ kiểm tra giữa kỳ Học phần: quản trị kinh doanh thời gian: 90’tải về 49.33 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu01.04.2024
Kích49.33 Kb.
#57024
  1   2
DeKT
01HR9D59Q7NNZZBG0W85BREMGC (1)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ


Học phần: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời gian: 90’

Phần 1: Chọn phương án trả lời đúng và giải thích ngắn gọn lý do tại sao (1,5 điểm)?
1. Thực chất QTKD là vấn đề nào dưới đây:

 1. Quản trị máy móc thiết bị để khai thác có hiệu quả nhất

 2. Quản trị con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh

 3. Quản trị các yếu tố đầu vào - đầu ra phục vụ hoạt động SXKD của DN

 4. Quản trị tài sản vật chất và phi vật chất

2. Các yếu tố cấu thành tinh thần doanh nghiệp không bao gồm ý nào dưới đây:

 1. Động cơ kinh doanh

 2. Triết lý kinh doanh

 3. Nguồn lực hữu hình và vô hình

 4. Bản lĩnh của nhà quản trị

3. Đăc điểm chung của các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô là gì?

 1. Là những nhân tố có ảnh hưởng bao trùm và rộng lớn

 2. Là những nhân tố doanh nghiệp có khả năng kiểm soát và điểu chỉnh

 3. Là những nhân tố mà doanh nghiệp chỉ có thể tuân thủ và tìm cách thích ứng

 4. Chỉ a và c là đúngPhần 2: Bằng những kiến thức đã học và các ví dụ thực tế, Anh (chị) hãy bình luận mệnh đề sau (2,5 điểm):“Đặc điểm của quản trị kinh doanh ngày càng phức tạp và khó dự đoán, khiến doanh nhân (và/hoặc) nhà quản trị phải quyết đoán nhưng cũng phải biết lắng nghe”.


Phần 3: Phân tích và liên hệ thực tế (6 điểm):

ĐÓNG CỬA DỆT LONG AN


"Đúng 0 giờ ngày 15/7/2004, Công ty Dệt Long An (DLA) chính thức chấm dứt hoạt động sau gần 30 năm tồn tại...". Đó là thông báo của Ban GĐ Công ty DLA cho toàn thể cán bộ công nhân viên và các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 15/7/2004 (theo QĐ 3273/QĐ-UB ngày 13/7/2003 của UBND tỉnh Long An).

tải về 49.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương