ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh 6- học kì I năm học 2015-2016 trắc nghiệM: Chức năng của thân cây làtải về 49.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích49.11 Kb.


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 6- HỌC KÌ I

Năm học 2015-2016

TRẮC NGHIỆM:

1. Chức năng của thân cây là:

a)Vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá b) Quang hợp

c)Dùng làm cột d)Vận chuyển các chất

2. Hiện tượng quang hợp của cây xanh diễn ra ở:

a) Những bộ phận có lục lạp b) Lá c) Rễ d) Thân3.Khi quang hợp cây xanh đã tạo ra:

a) Tinh bột và khí ôxi b) Tinh bột và khí cácbonic

c)Tinh bột và hơi nước d) Tinh bột, hơi nước và khí cacbonic

4.Thời gian cây xanh thực hiện quá trình hô hấp:

a) Suốt ngày đêm b) Trời tối c) Ban đêm d) Ngoài ánh sáng5.Thân dài ra do:

a) Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn b)Sự lớn lên và phân chia tế bào

c) Chồi ngọn d)Mô phân sinh ngọn

6.Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của mọi cơ thể sống?

a.Di chuyển b.Lấy các chất cần thiết c.Loại bỏ các chất thải d.Sinh sản và lớn lên7.Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc?

a.Cây táo, cây mít, cây ổi, cây ớt b.Cây bưởi, cây hành, cây cà chua, cây cải

c.Cây xoài, cây ớt, cây hoa hồng, cây lúa. d.Cây dừa, cây lúa, cây hànhcây, cây ngô

8.Thân to ra do đâu ?

a. Do phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ b.Do tế bào ở mô phân sinh ngọn

c. Do giác và ròng. d.Cả a và b

9.Thân dài ra do:

a.Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn b.Mô phân sinh ngọn

c.Chồi ngọn d.Sự lớn lên và phân chia tế bào

10. Có thể xác định tuổi của cây gỗ dựa vào:

a. Số vòng gỗ b. Dác c. Ròng d.Tầng phát sinh12. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

a Ở mô phân sinh b. Ở phần ngọn của cây.

c. Tất cả các bộ phận của cây d. Ở các phần non có màu xanh của cây.

13. Lỗ khí thường tập trung nhiều ở:

a. biểu bì mặt dưới của phiến lá b. biểu bì mặt trên của phiến lá c. thịt lá d. gân lá14. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên thân và lá là:

a. mạch gỗ b. mạch rây c. bó mạch d. ruột15. Sự sắp xếp bó mạch ở cấu tạo trong của thân non:

a. mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong b. mạch rây ở trong, mạch gỗ ở ngoài

c. mạch rây xen kẽ mach gỗ d. mạch rây chồng lên mạch gỗ

16. Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá giúp nó tổng hợp được nhiều chất hữu cơ là:

a. phiến lá rộng b. phiến lá màu lục c. phiến lá dạng bản dẹt d. cả a,b,c17. Phần dài ra nhanh nhất của rễ là:

a. miền sinh trưởng b. miền hút c. miền chóp rễ d. miền trưởng thành18. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng:

a. Lông hút b. Thịt vỏ c. Biểu bì d. vỏ19. Cấu trúc nào làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định?

a. Vách tế bào b. Màng sinh chất c. Chất tế bào d. Nhân20.Cây cứng cao, có cành thuộc loại thân gì?

a. Thân gỗ b.Thân cỏ c.Thân quấn d.Tua cuốn21. Nhóm cây nào người ta thường tỉa cành?

a. Cây ăn quả b. Cây lấy củ c. Cây lấy gỗ, lấy sợi d. Cây lấy lá22. Loại rễ nào có chức năng chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả :

a. Rễ cọc b. Rễ chùm c. Rễ củ d. Rễ giác mút23. Thân cây gồm:

a. Thân chính, cành, chồi ngọn b. Thân chính, cành, chồi hoa

c. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách c. Thân chính,cành, chồi lá

24. Phần lớn rễ hút nước vào cây được thải ra ngoài qua:

a. Lá b. Lỗ khí của lá c. Thân d. Gân lá25. Lá trên các mấu thân sắp so le nhau nhằm:

a. Bảo vệ thân cây b.Giúp lá trao đổi khí

c. Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng d. Giúp lá thoát hơi nước

26. Gừng sinh sản bằng:

a. Thân bò b. Lá c. Rễ củ d. Thân rễ27. Cây hô hấp:

a. Suốt ngày đêm b. Ban ngày c. Ban đêm d. Khi có ánh sáng.28. Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là:

a. Cánh hoa và cuống hoa b. Đế hoa và tràng hoa

c. Nhị và nhuỵ d. Lá đài và cánh hoa

29. Cây có hoa đơn tính là :

a. Bắp b. Bưởi c. Dâm bụt d. Khoai tây30. Thụ phấn là hiện tượng tiếp xúc giữa hạt phấn :

a. Đầu nhuỵ b. Vòi nhuỵ c. Bầu nhuỵ d. Nhị


TỰ LUẬN :

Câu 1: Nêu đặc điểm chung của thực vật? Vì sao nói thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú?

Trả lời:- Đặc điểm chung của thực vật là:

+Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

- Ta nói thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú vì thực vật sống ở mọi nơi trên trái đất, có nhiều loài khác nhau, thích nghi với môi trường sống.

Câu 2: Dựa vào đâu để phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Thực vật có hoa gồm những cơ quan nào? Nêu ví dụ về một số cây có hoa, một số cây không có hoa.Trả lời:

- Dựa vào cơ quan sinh sản để phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa:

+ Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

+ Thực vật không có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

- Thực vật có hoa gồm có các loại cơ quan sau:

+ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

+ Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

VD: - Cây có hoa: cây cải, cây sen, câylúa.......

-Cây không có hoa : cây rêu, cây quyết, dương xỉ....

Câu 3: Có mấy loại rễ chính ? nêu ví dụ minh họa.

Rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền?

Trả lời:

- Có 2 loại rễ chính:

+ Rễ cọc: gồm rễ cái và các rễ con.VD: rễ cây cải,mít ,xoan, nhãn....

+ Rễ chùm: gồm những rễ con mọc từ gốc thân. VD : rễ cây lúa, ngô, hành..

-Rễ gồm 4 miền:

+ Miền trưởng thành: có chức năng dẫn truyền.

+ Miền hút: hấp thụ nước và muối khoáng.

+ Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra.

+ Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.

Câu 4: Cây cần nước và các loại muối khoáng như thế nào? Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?

Trả lời:

- Cây cần nước và các loại muối khoáng hòa tan, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali. Nhu cầu nước và muối khoáng là khác nhau với từng loai cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây.

- Bộ phận lông hút của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng. nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.

Câu 5: Có những loại rễ biến dạng nào? Nêu chức năng của chúng.

Trả lời:


  1. Rễ củ: chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. VD: cây cải củ, cà rốt

  2. Rễ móc : giúp cây leo lên. VD : trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh.

  3. Rễ thở : lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. VD : bụt mọc, mắm, bần.

  4. Rễ giác mút : Lấy thức ăn từ cây chủ. VD : tơ hồng, tầm gửi.

Câu 6 : Thân cây gồm những bộ phận nào ? Có mấy loại thân?

Trả lời:

- Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa.

- Có những loai thân sau:

+ Thân đứng gồm: thân gỗ( bàng, xoan, lim..), thân cột( cau, dừa..), thân cỏ( cỏ mần trầu).

Thân leo: gồm thân cuốn( mồng tơi), tua cuốn( mướp, đậu ván)

Thân bò: rau má,Câu 7 : Có những loại thân biến dạng nào? Nêu chức năng của chúng.

Trả lời:

  1. Thân củ: dự trữ chất dinh dưỡng. VD: su hào, khoai tây.

2.Thân rễ: dự trữ chất dinh dưỡng. VD: củ gừng, dong ta.

3.Thân mọng nước : dự trữ nước, quang hợp. VD: xương rồng.Câu 8 : Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?

Trả lời:

- Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân,phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

- Có 3 kiểu gân lá: song song( lúa, tre), hình mạng( lá gai, lá dâu), hình cung(địa liền)

- Có3 kiểu xếp lá trên thân: mọc đối( ổi, dừa cạn),mọc cách( dâu, mồng tơi),

mọc vòng(dây huỳnh)

- Có 2 nhóm lá chính: lá đơn( dâu, mồng tơi), lá kép( hoa hồng, phượng).Câu 9 : Hô hấp ở cây là gì ? viết sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây.

Trả lời:

-Cây hô hấp suốt ngày đêm, tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp. Trong quá trình hô hấp,cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ , sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônich và hơi nước.

-Sơ đồ tóm tắt hiện tượng hô hấp ở cây:

Chất hữu cơ + khí ô xi Năng lượng+ khí cacbônich + hơi nướcCâu 10: Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá ?

Trả lời:

Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.Câu 11: - Thân cây dài ra do đâu? Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngon, những loại cây nào thì tỉa cành?

Trả lời: - Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ngọn.

- Để tăng năng suất cây trồng, tùy từng loại cây mà bấm ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

- Những cây lấy ngon, lá hoa, quả thường bấm ngọn ........ VD : mồng tơi, mướp, bí, bông, đậu, cà phê.....

- Những cây lấy gỗ, lấy sợi thường tỉa cành. VD: lim, bạch đàn, gai, đay.

Câu12 : -Nêu cấu tạo của thân non và chức năng của mỗi phần?


  • So sánh cấu tạo trong của thân non và cấu tạo trong của rễ?

Trả lời: - Cấu tạo trong của thân non gồm: vỏ và trụ giữa

+Vỏ: gồm biểu bì có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong và thịt vỏ.

+ Trụ giữa gồm một bó mạch và ruột.


  • Bó mạch gồm mạch rây và mạch gỗ. Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng còn mạch rây vận chuyển chất hữu cơ.

  • Ruột chứa chất dự trữ.

  • So sánh cấu tạo trong của thân non và cấu tạo trong của rễ:

+ Giống: đều có hai bộ phận là vỏ và trụ giữa.

+ Khác: ở thân non thì mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài, ở rễ thì mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ.Câu 13 : Thân gỗ to ra do đâu? Có thể xác định tuổi của cây bằng cách nào?

Trả lời:- Thân gỗ to ra do sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

- Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ ( sáng hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.

Câu 14 : Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Nêu ví dụ?

Trả lời:- sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá).

VD: -sinh sản bằng thân bò: rau má, rau muống.....

-sinh sản bằng thân rễ : cây dong ta, riềng, nghệ, gừng....

- sinh sản bằng thân củ: khoai tây....

-sinh sản bằng lá : lá thuốc bỏng...Câu 15: Kể tên các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người? Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm nhất? Vì sao?

Trả lời: - Có bốn hình thức sinh sản sinh dưỡng do người là:

Giâm cành, chiết cành, ghép mắt và nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

- Cách nhân giống vô tính trong ống nghiệm là nhanh nhất và tiết kiệm nhất vì phương pháp này tạo ra rất nhiều cây mới từ một mô.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương